HABERLER

12
Kasım

ÖYP Araştırma Görevlileri “Proje Giderleri” ve “Seyahat Giderleri” Harcamalarına İlişkin Duyuru

“Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi”, Üniversitemiz Senatosunun 16/10/2012 tarih ve 349/2994 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Proje Giderleri Hakkında

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesinin,“Proje Giderlerine İlişkin Süreç” başlıklı 7.maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Ankara Üniversitesine kaynak aktarımı yapılan ÖYP Araştırma Görevlilerinin “Proje Giderleri” harcamasına ilişkin talepleri yılda iki kez (Nisan ve Ekim ayları olmak üzere) Koordinatörlüğümüz tarafından ilan edilen şekilde toplanacaktır. “İhtiyaç/Talep Formları”nın, ÖYP Araştırma Görevlisi tarafından söz konusu yönergede öngörüldüğü şekilde hazırlanarak “Danışman Onayı” ile Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Yönergenin 2012 Ekim ayı içerisinde yürürlüğe girmesi nedeniyle,  talepler sadece bu dönem bir kereye mahsus olmak üzere 30 Kasım 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Koordinatörlüğümüzce toplanacaktır.

(Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belge ve dokümanlar: İhtiyaç/Talep Formu, Teknik Şartname ve KDV hariç hesaplanan bir adet proforma fatura)

“Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi“,  İhtiyaç/Talep Formları, Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Desteği Başvuru Formları,  Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Desteği Geri Bildirim Formları ve Teknik şartname hazırlamada uyulması gereken hususlara ilişkin bilgiler Koordinatörlüğümüzün web sayfasından http://oyp.ankara.edu.tr ulaşılabilinmektedir.

Seyahat Giderleri Hakkında

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesinin “Seyahat Giderleri” başlıklı 8.maddesi çerçevesinde ÖYP kapsamında Ankara Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ÖYP Araştırma Görevlilerinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere kendi alanlarında/tez konularında akademik çalışma yapmak veya bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatler desteklenmektedir. Kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahatin süresi yılda en fazla on beş (15) gündür.

ÖYP araştırma görevlileri, bu seyahatlere Danışmanın onayı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı alınarak katılabilir.

ÖYP araştırma görevlilerinin kısa süreli Yurtiçi ve Yurtdışı bilimsel etkinliğe katılmak üzere görevlendirme talebinin, görevlendirme tarihinden 20 gün önce Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak Rektörlüğün onayı ile uygun görülmesi gerekmektedir. ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre mevcut bütçesi dahilinde ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında  “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

Kısa süreli bu seyahatlerden, Danışmanlığını yaptığı ÖYP araştırma görevlisinin alanı/tez çalışması ile ilintili olmak üzere ve birlikte gidilmesi koşuluyla Danışmanı da faydalanabilir. ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı,  yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmak için araştırma görevlisinin yüksek lisans eğitimi süresince en fazla 1 kez; doktora veya bütünleşik doktora eğitimi süresince en fazla 2 kez ÖYP desteğinden faydalanabilir.

ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanına da yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacağı kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamalarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre (Danışmanı olduğu ÖYP araştırma görevlisinin mevcut bütçesi dahilinde) ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi ile birlikte, ilgili ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı olduğuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Bunun yanı sıra Danışmanın görevlendirme talep dilekçesi,  Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında da “yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesi yer alacaktır.

Yönerge ve formlar ile kaynak aktarımı gerçekleşen Üniversitemiz Enstitülerinin ÖYP Araştırma Görevlilerine ait listeleri görmek için aşağıda yer alan linklere tıklayınız.

1-Yönerge

2-İhtiyaç/Talep Formları

3-Teknik Şartname İle İlgili Hususlar

4-Yurtiçi ve Yurtdışı Başvuru Formları

5-Yurtiçi ve Yurtdışı Geri Bildirim Formları

6-Kaynak Aktarımı Gerçekleşen ÖYP Araştırma Görevlileri Listesi

NOT: Yurtiçi bilimsel etkinliklerde; ÖYP kapsamında karşılanması talep edilen “kongre katılım ücreti”, ÖYP araştırma görevlisinin “Seyahat Giderleri” ödeneğinden değil, “Proje Giderleri” ödeneğinden karşılanacaktır.