Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR

Tanıtım

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 2013 yılında Yüksekokulumuza katılmıştır. Programın eğitim süresi, iki yıldır.

Programın Amacı

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programının amacı, endüstriyel kuyumculuk ve mücevher  sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tasarım ve üretim yapabilme yetisine sahip  teknik elemanlar ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kuyumculuk sanatı ve teknolojisine yönelik bilgi birikimine sahip olur. Takı Tasarımı ve üretimi ile ilgili alanlarına yönelik malzeme bilgisi ve üretim konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olur. Kuyumculuk sanatı ve teknolojisine yönelik bilgi birikimine sahip olur. Altın,gümüş alaşımları ve alaşım hesaplama bilgisine sahip olur.
Kuyumculuk sanatı ve teknolojisine yönelik bilgi birikimine sahip olur.
Takı Tasarımı ve üretimi ile ilgili alanlarına yönelik malzeme bilgisi ve üretim konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olur.
Kuyumculuk sanatı ve teknolojisine yönelik bilgi birikimine sahip olur.
Altın,gümüş alaşımları ve alaşım hesaplama bilgisine sahip olur.
Kuyumculuk ve takı tasarımı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olur.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Genel tasarım ilkeleri ve takı tasarımına yönelik tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
İllüstratif takı çizebilme, tasarladığı takının perspektif ve teknik çizim planını çıkarabilme ve renklendirme becerisine sahip olur.
PY11.Alanı ile ilgili prototip hazırlama,mum model yapımı,ağaç dizimi,modeli alçılama,mum indirme vb. döküm süreçlerine yönelik uygulamaları yapma becerisi kazanır.
PY13.Kuyumculuk ve takı tasarımı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olur.
PY16.Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde kuyumculuk ve takı tasarımı ile ilgili süreci /süreçleri planlayabilir.
PY20.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir;değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur.
PY.4 Altın,gümüş alaşımları ve alaşım hesaplama bilgisine sahip olur.
PY.15 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PY.20 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir;değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur
PY:6 Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar.
PY:23 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
PY:28 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
PY:5 Alanı ile bağlantılı farklı dalları ve ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
PY21.Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY:18 Bir konuya ya da projeye göre tasarlama becerisi,tasarıma yönelik problemi çözebilme ve özgün tasarımlar yapabilme yetkinliğine sahip olur.
PY 27: Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı alanında önisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezun olan öğrenciler kuyumculuk sektöründe tekniker unvanı ile ;Tasarım üretim firmalarında , (El, Cad/Cam)Yarı mamul veya mamul üreten firmalarda,Tasarım ve üretim birlikte kullanarak üretim yapan firmalarda görev alabildikleri gibi, kendi atölyelerini kurma imkanına da sahip bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.