Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Moda Tasarımı Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Moda Tasarım Programı 2014 yılında eğitime başlamıştır.  Bu bölümde yaklaşık 100 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Eğitim ve öğretim “birinci öğretim” kapsamında olup,  öğretim süresi dört yarıyıl ve eğitim dili Türkçe’dir.

Programın Amacı

Moda Tasarımı eğitimi alan öğrencileri, yaratıcılık, estetik, teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkeleri ile aldıkları eğitim öğretimle birlikte tasarım sürecini, gerek uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar. Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.Kalıp hazırlama ve model geliştirme tekniklerini uygular.Konfeksiyon makinelerini tanır, kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PY2. Moda alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme bilgisine sahip olma.
PY3. Moda alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgilere sahip olma.
PY9. İkna kabiliyeti yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözüm üreten ve bilgileri analiz etme becerisine sahip olur.
PY12. Moda tasarım sürecinde tasarımı olan ürünün kalıbını çıkarabilme ve ilk örneğini dikebilme.
PY14.Moda Tasarımı ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
PY16. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve yenilikleri takip eder.
PY15. Alanda çalışırken uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY.5. Moda alanı ile ilgili özgün tasarımlar yapabilme.
PY20. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözün yolları arar veya amirleri ile paylaşarak çözüme yardımcı olur.
PY:22 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY4. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY:23 Ülke ya da dünya genelinde genel ekonomik sorunlara duyarlı davranır. Çözüm önerilerini yorumlayabilir.
PY:11 Mesleki düzeyde gereklilikleri takip edebilmek, uygulamaları yerine getirebilecek düzeyde yabancı dili kullanma becerisine sahip olur.
PY:21İnsan ilişkileri ve Temel Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY1. Moda alanı ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme.
PY18. Alanında ve çalıştığı birim bazında ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurumda amirleriyle paylaşır.
PY10. Fiziksel, sosyal ve kültürel çevresini yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikleri takip etme becerisine sahip olur.
PY6. Moda tasarım sürecinde bir tema belirleyebilme ve temaya uygun iki veya üç boyutlu giysi tasarımları çizebilme.
PY7. Moda alanında günün beğenisine uygun koleksiyon oluşturabilme
PY.19 Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY8. Bilgisayar kullanarak yazışma, bilgi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilme, bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisine sahip olma.
PY17. Alanda çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda faydalı olmak için gereğini yapar.
PY13.Etkili anlatım ve Organizasyon becerisine sahip olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Moda Tasarımı alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince iş birliği yapılan sektördeki önde gelen firmaların desteği ile eğitim aldıkları alanlarda ara eleman/ aranan eleman olarak istihdam edilmektedirler. Mezun öğrenciler tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, moda evlerinde, tekstil ve giyim işletmelerinin tasarım, modelhane, Ür-Ge, Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde, kendi işlerini kurarak çalışabilme olanağına sahiptir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.