Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Aşçılık Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR

Tanıtım

Aşçılık Programı 2015–2016 eğitim öğretim yılında açılmıştır ve öğrenci alımına 2017–2018 öğretim yılında başlanacaktır. Okulumuz halihazırda aşçılık eğitimi için gerekli her türlü donanım, uygulama mutfağı ve dersliklere sahip bulunmaktadır. Programımızda öğrencilerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları teorik altyapı ve uygulama deneyiminin yanında evrensel bir bakış açısına sahip geleceğin başarılı aşçılarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programı başarıyla bitiren öğrenciler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları çağdaş ve nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatlarını yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde devam ettirme olanağına sahip olacakladır.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü, yemek pişirmenin evrenselliğinden yola çıkarak, Dünya’da ve Türkiye’de çalışabilecek aşçıbaşıların yetiştirilmesini ve yemek pişirme yöntemlerini hem geleneksele bağlı kalarak hem de yenilikler doğrultusunda geliştirerek gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aşçılık Programı öğrencilerine uygulamalı yemek pişirme dersleri ile birlikte, malzeme ve satın alma bilgisi, gıda ve personel hijyeni, Dünya mutfakları, Klasik Türk Mutfağı, barda servis, ziyafet ve ikram, menü hazırlama vb. dersler de verilecek ve her öğrenci haftada birkaç saat uygulama mutfağında öğrendiklerini pişirme ve sunma fırsatı bulacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yiyecek hazırlama ve pişirme tekniklerini uygulamanın yanında yiyecek içecek işletmelerinde yönetici yardımcılığı, orta kademe yöneticilik için de gerekli niteliklere sahip olur. Ayrıca menü planlama ve mutfak organizasyonu, gıda teknolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen, işletmelerin dizaynı ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY1. Alanında yönetici yardımcılığı, orta kademede yöneticilik konusunda nitelikli ara eleman olarak sorumluluklarını bilir.
PY2. Yiyecek- içecek, konaklama ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Gıda teknolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen, işletmelerin dizaynı ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY4. Menü planlama ve mutfak organizasyonu ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
PY5. Temel ekonomik kavramlar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi açısından turizm gelir ve giderlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Mesleki düzeyde gereklilikleri takip edebilmek, uygulamaları yerine getirebilecek düzeyde yabancı dili kullanabilir.
PY7. Yiyecek hazırlama, pişirme tekniklerini uygular.
PY8. Bilgisayar kullanarak yazışma, bilgi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilir, bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
PY9. İkna kabiliyeti yüksektir, eleştirel düşünebilir, alternatif çözüm üretebilir ve bilgileri analiz edebilir.
PY10. Fiziksel, sosyal ve kültürel çevresini yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikleri takip etme becerisine sahip olur.
PY11. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
PY12. Alanda çalışırken uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY13. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve yenilikleri takip eder.
PY14. Alanda çalışanların kişilik ve davranışsal özelliklerini kurumun amaçları doğrultusunda değerlendirir.
PY15. Alanında ve çalıştığı birim bazında ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurumda amirleriyle paylaşır.
PY16. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY17. Sorunlara etkili iletişim yöntemlerini kullanarak çözüm yolları arar veya amirleri ile paylaşarak çözüme yardımcı olur.
PY18. İnsan ilişkileri ve Temel Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY20. Ülke ya da dünya genelinde genel ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini tartışır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Aşçılık alanında önisans derecesi (Associate of Art) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yiyecek içeceğe olan ilgi, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de giderek artmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler restoran, konaklama, banket, toplu yemek ve catering işletmeleri gibi müşterilerine yiyecek içecek hizmeti sunan tüm işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız söz konusu işletmelerin mutfak bölümlerinde istihdam edilmenin yanında yönetici pozisyonunda da çalışabilecek niteliğe sahip olacaklardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.