Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Turist Rehberliği Programı

Tanıtım

Turizm Rehberliği programı 1996 yılında Yüksekokulumuza katılmıştır. Programın eğitim süresi, bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık olmak üzere üç yıldır.

Programın Amacı

Programda öğrencilere, hızla gelişmekte olan Turizm sektörünün, çağdaş ve eğitimli eleman ihtiyacı dikkate alınarak, eğitim verilmektedir. Öğrenciler, en az 36 gün süren staj özelliğinde bir gezi yaparak Türkiye’nin bütün turizm alanlarını gezme ve görme imkanına sahip olabilmektedirler. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Rehberlik hizmeti ile bağlantılı ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanımlar. Turizm sektörü ve turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda bilgi sahibi olur. Türkiye’nin tarihi, coğrafyası ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olur. Temel ekonomik kavramlar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi açısından turizm gelir ve giderlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY1. Rehberlik hizmeti ile bağlantılı ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanımlar.
PY2. Turizm sektörü ve turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda bilgi sahibi olur.
PY3.Türkiye’nin tarihi, coğrafyası ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Temel ekonomik kavramlar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi açısından turizm gelir ve giderlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Kongre, fuar, toplantı organizasyonu bilgisine sahip olur.
PY6. Mesleki düzeyde gereklilikleri takip edebilmek, uygulamaları yerine getirebilecek düzeyde yabancı dili kullanır.
PY7. Etkili anlatım ve organizasyon becerisine sahip olur.
PY8. Bilgisayar kullanarak yazışma, bilgi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilir, bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
PY9. İkna kabiliyeti yüksektir, eleştirel düşünebilir, alternatif çözüm üretebilir ve bilgileri analiz edebilir.
PY10. Proje ve etkinlikleri takip eder.
PY11. Turizm, Otel ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
Graduates can express their knowledge and skills about tourism, hotel and travel services through verbal and written communication.
Graduates can express their knowledge and skills about tourism, hotel and travel services through verbal and written communication.
PY13. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve yenilikleri takip eder.
PY14. Alanda çalışanların kişilik ve davranışsal özelliklerini kurumun amaçları doğrultusunda değerlendirir.
PY15. Alanında ve çalıştığı birim bazında ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurumda amirleriyle paylaşır.
PY16. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY17. Sorunlara etkili iletişim yöntemlerini kullanarak çözüm yolları arar veya amirleri ile paylaşarak çözüme yardımcı olur.
PY18. Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
PY19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY20. Ülke ya da dünya genelinde genel ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini tartışır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Turizm Rehberliği bölümünü bitirip, YDS’den 80 puan alan ve Temmuz 2013 itibariyle Turist Rehberliği Birliği tarafından yapılacak 49 günlük zorunlu Türkiye turunu tamamlamış olanlara eğitim turu sonunda sınav yapılacaktır. Gerekli şartları yerine getirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığından Profesyonel Turist Rehberliği Ruhsatname'si alarak Turist Rehberi olabileceklerdir. Öğrenciler, almış oldukları eğitim ile seyahat işletmelerinde ya da bağımsız olarak rehberlik yapma olanaklarına sahiptirler. İlgili yönetmelik:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130223-10.htm

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.