Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Programı

Tanıtım

Eczane Hizmetleri programı önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır.

Programın Amacı

Program eczacılar, sağlık hizmeti verenler ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, mesleki becerileri kazanmış, bilgili ve yeniliklere açık teknikerlerin yetişmesini amaçlamaktadır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması beklenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Eczane Hizmetleri Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular.  Eczane Hizmetleri alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY2. Eczane Hizmetleri Alanı ile ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY3. Eczane Hizmetleri Alanı ve bileşenleriyle ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar.
PY4. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY5. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
PY6. Eczane Hizmetleri konusundaki bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
PY7. Eczane Hizmetleri alanında gerek duyulan bilgi teknolojilerini kullanır ve sağlık hizmeti kapsamında uygular.
PY8.Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
PY9. Eczane Hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
PY10. Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda görev alır.
PY11. Bireysel görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
PY12. Çalıştığı birimde plan yapma, takım içinde yer alma ve liderlik özellik ve becerilerini sergiler.
PY13. Acil durumlardaki tüm sorumluluklarını bilir ve yerine getirir.
PY14.Kazanılmış mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirirken değişime, yeniliğe ve gelişmelere sürekli açık olur
PY15.Sağlık hizmetleri içinde Eczane Hizmetleri alanı ile ilgili temel konularda düşüncelerini çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY16. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimser.
PY17. Yazılı ve Sözlü iletişim araçlarını doğru ve dilbilgisi kurallarına uygun kullanır.
PY18. Sağlık hizmetleri ve özellikle Eczane Hizmetleriyle ilgili terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliliğine sahiptir.
PY19. Eczane Hizmetiyle ilgili taraflar ile doğru ve etkili iletişim kurar.
PY20.Çalışma arkadaşları ve üstleri ile doğru ve etkin iletişim kurar.
PY21.Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
PY22. Eczane Hizmetleri alanındaki görevlerini bir eczacı gözetiminde doğru tedaviyi sağlayabilecek yeterlikte yapar.
PY23.Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimser ve eczacılık hizmetleri alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine ge

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eczane Hizmetleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tüm eczanelerde ve ilaç sektöründe  çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.alaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.