Kalecik Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi Programı

Tanıtım

Kalecik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler 2. yarıyılın sonunda 25 iş günlük yaz stajını yapmak zorundadırlar.

Programın Amacı

Gıda Teknolojisi Programı’nın amacı;  gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği konularında teorik ve pratik bilgiye sahip, üretim hatlarında ve gıda kalite kontrolü analizleri ile ilgili laboratuvarlarda çalışabilecek, gelişimi bir yaşam biçimi olarak kabul eden, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci, değişen gıda endüstrisinin, kamu sektörünün ve tüketicinin gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeyde kaliteli teknik eleman yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Gıda teknolojisi ile ilgili gelişmeleri, bilimsel yöntemleri ve yeni teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çok yönlü değerlendirir.Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımlar hakkında gerekli teknik bilgiye sahiptir.Yönetmelikler ve mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.Gıda teknolojisi prosesleri hakkında teorik bilgisi vardır.Gıdaların doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahiptir.Gıda analizlerini gerçekleştirir ve verileri değerlendirerek üretim ve muhafaza ile ilgili gerekli önlemleri alır.Gıda Teknolojisi ile ilgili teknik alet ve ekipmanları kullanır.Ürün, bileşim ve katkı maddeleri ile ilgili teknik bilgileri üretime aktarır.
PY1. Gıda teknolojisi ile ilgili gelişmeleri, bilimsel yöntemleri ve yeni teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çok yönlü değerlendirir.
PY2. Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımlar hakkında gerekli teknik bilgiye sahiptir.
PY3. Yönetmelikler ve mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını açıklar.
PY4. Gıda teknolojisi prosesleri hakkında teorik bilgi sahibidir.
PY5. Gıdaların doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
PY6. Gıda analizlerini gerçekleştirir ve verileri değerlendirerek üretim ve muhafaza ile ilgili gerekli önlemleri alır.
PY7. Gıda Teknolojisi ile ilgili teknik alet ve ekipmanları kullanır.
PY8. Ürün, bileşim ve katkı maddeleri ile ilgili teknik bilgileri üretime aktarır.
PY9. Üretim hattı ve laboratuvarda kritik kontrol noktalarını tespit eder ve toplam kalite yönetimini uygular.
PY10. Üretim sürecinde oluşabilecek problemleri tanımlar ve her zaman çözüm odaklıdır.
PY11. Gıda proses ilkelerine hakimdir ve bu ilkeleri üretim hattına uygular.
PY12. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulamaya aktarır.
PY13. Ekip çalışmalarında yer alır. Ayrıca gerekli durumlarda bağımsız çalışır ve insiyatif alır.
PY14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
PY15. Gıda teknolojisindeki yeniliklerin takipçisidir ve bu yenilikleri uygular.
PY16. Kendini ifade edebilme, sosyal iletişim ve hitap yeteneğine sahiptir.
PY17. Türkçeyi etkin kullanarak, gıda teknolojisi ile ilgili yeni tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşları ile işverenine anlatır.
PY18. Mesleki etik ve sorumluluk becerisine sahiptir.
PY19. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgili ve bilinçlidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Teknolojisi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Özel ve devlete bağlı laboratuvarlar, gıda İşleme fabrikaları (laboratuar ve üretim hattı),  catering firmaları (yemek fabrikaları), unlu mamüller sektöründe çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.