Kalecik Meslek Yüksekokulu

Bahçe Tarımı Programı

Tanıtım

Bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından Dünya’nın en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz tür ve çeşit zenginliği, yüksek yetiştiricilik potansiyeli, üretim değerleri ve ürün kapasitesine sahiptir. Bu çerçevede Bahçe Tarımı Programı öğrencilerine;  meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve mantar yetiştiriciliği alanlarında tarımı yapılan bitkilerin yetiştirme, çoğaltma, hasat, depolama teknikleri ve pazarlama konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.  İki yıllık teknik eğitim süresince öğrencilere alanlarıyla ilgili güncel bilgiler aktarılmakta ve çalışma alanlarındaki yenilikleri takip edebilme becerisi de kazandırılmaktadır.

Programın Amacı

Meyve, sebze, asma, mantar yetiştiriciliği, çoğaltma ve kültürel bakım işlemleri, fide ve fidan üretim teknikleri, ürünlerin muhafazası ve pazarlanması konularında güncel bilgi ve tecrübe ile donatılmış, bilgilerini uygulamaya aktarabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bahçe bitkilerini tanır,türler, çeşitler, biyolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik istekleri konusunda bilgiye sahiptir. Asma, meyve, sebze, mantar tür ve çeşitlerinin yetiştirciliği ve çoğaltma teknikleri hakkında bilgi sahibidir. Bitki-çevre ilişkisini çok yönlü değerlendirir.
PY1. Bahçe bitkilerini tanır,türler, çeşitler, biyolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik istekleri konusunda bilgiye sahiptir
PY2. Asma, meyve, sebze, mantar tür ve çeşitlerinin yetiştirciliği ve çoğaltma teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PY3. Bitki-çevre ilişkisini çok yönlü değerlendirir.
PY4. Alanında konvansiyonel ve organik ile örtüaltı tarımı kullanma bilgisine sahiptir.
PY5. Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması konusunda bilgiye sahiptir.
PY6. Bahçe bitkileri hastalık, zararlı ve yabancıotları tanır ve tarımsal savaş yöntemleri hakkında bilgiye sahiptir.
PY7. Mesleğinin gerektirdiği donanım ve yazılımlar hakkında teknik bilgiye sahiptir.
PY8. Bitki-çevre ilişkisini alanındaki uygulamalarda kullanır.
PY9. Bahçe bitkileri yetiştiricilik yöntemlerini ve tekniklerini kullanır.
PY10. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan kültürel uygulamaların gereğini ve takibini gerçekleştirir.
PY11. Bağ-bahçe tesis projelerini araziye uygular.
PY12. Mesleki ilişkilerinde ekip üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirir.
PY13. Çalışma alanındaki yenilikleri takip eder ve bunları mesleğine aktarır.
PY14. Türkçenin yanı sıra en az bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY15. Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY16. Alanı ile ilgili mevzuatı ve uyulması gereken etik kuralları bilir.
PY17.Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.
PY18. Arazi çalışmalarında gerekli beceri ve fizikse güce sahiptir.
PY19. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bahçe Tarımı alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız fidancılık, seracılık, meyve, sebze ve bağ yetiştiriciliği yapan kamuya ait ve özel işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.F3: Although he has the right to take the final exam, he did not take the exam, failed.F4: Due to absenteeism, there is no right to enter final exam and make-up exam.F1, F2, F3, F4 grades are added to the average according to their respective coefficients in the grade averages calculation.zanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.