Kalecik Meslek Yüksekokulu

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Tanıtım

Uygulama ağırlıklı olarak, süs bitkileri yetiştiriciliği, fidancılık tekniği, park ve bahçelerde bakım ve onarım, arazi düzenleme ve proje aplikasyonu konulu dersler yer almaktadırlar.

Programın Amacı

Peyzaj çalışmalarının planlama ve tasarım sonrası aşamaları olan yapısal-bitkisel ve bakım-onarım uygulamalarında ara elamana ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer şekilde peyzaj uygulamalarına yapısal ve bitkisel materyal sağlayan üretim sürecinde de uzmanlaşmanın gerekliliği kaçınılmazdır. Programın amacı bu alanlardaki ihtiyacı karşılamak üzere teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ara eleman yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Süs bitkilerini tanır; türlerin biyolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik istekleri konusunda bilgi sahibidir.Ağaçlar, çalılar, yer örtücü bitkiler ve bahçe çiçeklerinin yetiştiricilik, çoğaltma teknikleri ve bakım tekniklerini bilir.Yapısal peyzaj uygulamalarında gerekli malzeme, imalat ve montaj bilgisine sahiptir.Peyzaj projelerinde kullanılan çizim tekniklerini, projelendirme aşamalarını ve aplikasyon tekniklerini bilir.Süs bitkilerinin muhafaza ve pazarlanması konusunda bilgiye sahiptir.Süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı ile ilgili teknikleri kullanır.Park ve bahçelerde bakım ve onarım tekniklerini uygular.Süs bitkileri hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlara ait belirtileri ayırt eder ve mücadele yöntemlerini uygular.Mesleğinin gerektirdiği modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.Aplikasyon tekniklerini kullanarak peyzaj projelerini uygulama alanına aplike eder.Peyzaj uygulamalarında yaratıcılığını ve 3 boyutlu düşünme yeteneğini kullanır.
PY1. Süs bitkilerini tanır; türlerin biyolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik istekleri konusunda bilgi sahibidir.
PY2. Ağaçlar, çalılar, yer örtücü bitkiler ve bahçe çiçeklerinin yetiştiricilik, çoğaltma teknikleri ve bakım teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PY3. Yapısal peyzaj uygulamalarında gerekli malzeme, imalat ve montaj bilgisine sahiptir.
PY4. Peyzaj projelerinde kullanılan çizim tekniklerini, projelendirme aşamalarını ve aplikasyon teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PY5. Süs bitkileri hastalık, zararlı ve yabancı otları tanır ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiye sahiptir.
PY6. Süs bitkilerinin muhafaza ve pazarlanması konusunda bilgiye sahiptir.
PY7. Doğal ve kültürel çevrenin farkındadır.
PY8. Süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı ile ilgili teknikleri kullanır.
PY9. Park ve bahçelerde bakım ve onarım tekniklerini uygular.
PY10. Süs bitkileri hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlara ait belirtileri ayırt edebilir ve mücadele yöntemlerini uygular.
PY11. Mesleğinin gerektirdiği modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.
PY12. Aplikasyon tekniklerini kullanarak peyzaj projelerini uygulama alanına aplike eder.
PY13. Peyzaj uygulamalarında yaratıcılığını ve üç boyutlu düşünme yeteneğini kullanır.
PY14. Peyzaj uygulamalarında oluşabilecek sorunlara yönelik akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretir.
PY15. Peyzaj uygulamalarında bireysel veya ekip olarak görev ve sorumluluk alır.
PY16. Çalışma alanındaki yeniliklere ulaşma yollarını bilir, takip eder ve bunları mesleğine aktarır.
PY17. Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY18. Üstlerine, çalışma arkadaşlarına ve sorumluluğu altında çalışanlara açık bir şekilde bilgi aktarır.
PY19. Türkçenin yanı sıra en az bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgi ve becerini sürekli olarak geliştirir.
PY20. Alanı ile ilgili yasal mevzuatı ve uyulması gereken etik kuralları bilir.
PY21. Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.
PY22. Alanında verileri toplar ve sonuçlarını uygulamaya aktarır.
PY23. Her türlü doğa koşullarında çalışabilme ve uyum sağlayabilme yeteneğine sahiptir.
PY24. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Peyzaj ve Süs Bitkileri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tekniker ünvanı ile mezun olan öğrenciler, çevre düzenleme çalışmaları yapan kamu kurumlarında, belediyelerde, peyzaj proje ve uygulama firmalarında, süs bitkileri üretimi ve pazarlaması yapan sera ve fidancılık işletmelerinde istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.