Kalecik Meslek Yüksekokulu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Tanıtım

Türkiye'nin sahip olduğu geniş bitki çeşitlerinden tıbbi ve aromatik olarak kullanılan bitkileri tanıyabilen, bu bitkilerden drog elde etme yöntemlerini bilen, tıbbi ve aromatik laboratuvarındaki cihazları kullanabilen, kaybolma riski altındaki bitkileri kültüre alarak yetiştiren, bilimsel temele dayalı akılcı bir yaklaşımla toplumdaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapan, tıbbi ve aromatik bitki gen kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinin sağlanması konularında çalışabilecek teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık önlisans programıdır.

Programın Amacı

Program, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tıbbi ve Aromatik Bitkileri doğal ortamında tanıyabilir, Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat alma işlemlerini yapabilir,  Tıbbi ve aromatik bitkilerden yağ elde edebilir, Parfüm, krem, merhem, tentür vb. gibi ürünlerin imalat süreçlerini gerçekleştirebilir.
PY1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin sürdürülebilir korunması, kültüre alınması, çoğaltılması ve ekolojik istekleri konusunda bilgi sahibi olma ve tekniklerini kullanma.
PY2. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tıbbi değeri, isim ve familyaları ile kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olma
PY3. Doğal drogların kalitesini, ticari üretimleri ile ilgili prensipleri bilme
PY4. Ülkemizin florasında bulunan ve kültürü yapılan ilaç ve baharat bitkileri hakkında temel bilgilere sahip olma
PY5. Keyf bitkilerinin Dünya ve Türkiye’deki durumunu bilme, özelliklerini, kalitesi ile ilişkili morfolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerini bilme. Tütün, çay, kahve, kakao gibi bitkiler hakkında temel bilgiler hakkında bilgi sahibi olma.
PY6. Uçucu yağ bitkileri ve uçucu yağ elde etme yöntemleri konusunda teknik bilgiye sahip olma.
PY7. Boya Bitkilerinin Tanıtılması ve Bitkilerden boya çıkartılmasında teknik bilgiye sahip olma
PY8. Bitki-çevre ilişkisini çok yönlü değerlendirme
PY9. Fizyolojik değişimlerin tıbbi ve aromatik bitki kültürü için önemi hakkında bilgi sahibi olma.
PY10. Alanında konvansiyonel ve organik tarımı kullanma bilgisine sahip olma.
PY11.Tıbbi ve aromatik bitkilerin muhafazası ve standardizasyonu konusunda bilgiye sahip olma..
PY12. Tıbbi ve aromatik bitkilerin hastalık, zararlılarını tanır ve tarımsal savaş yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
PY13. Mantar tür ve çeşitlerinin yetiştirciliği ve çoğaltma teknikleri hakkında bilgi sahibi, olma.
PY14. Ekip çalışmalarında yer alma. Ayrıca gerekli durumlarda bağımsız çalışma ve insiyatif alma
PY15. Yetiştiricilik sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve her zaman çözüm odaklı olma.
PY16. Bitki kimyası ile ilgili teknik bilgilere sahip olma.
PY17. Çalışma alanındaki yenilikleri takip etme ve bunları mesleğine aktarma.
PY18. Türkçenin yanı sıra en az bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme.
PY19. Mesleğinin gerektirdiği donanım ve yazılımlar hakkında teknik bilgiye sahip olma
PY20. Mesleki ilişkilerinde ekip üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirme.
PY21. Çalışma alanındaki yenilikleri takip etme ve bunları mesleğine aktarma
PY22. Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
PY23. Alanı ile ilgili mevzuatı ve uyulması gereken etik kuralları bilme
PY24. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.     >Tıbbi bitkilerithal ve ihraç eden firmalar2.     >Bitkisel ilaç imaleden laboratuvarlar  3.     >Bitkisel ilaç imaledilen bitkilerin yetiştiriciliği ya da toplayıcılık faaliyetlerinde bulunansektörler.4.     >Tıbbi bitki droglarıüreten ve satışı yapan işyerleri 5.     >Aktarlar6.     >Güzellik salonları7.     >Bitkisel ilaçyapan ve satan eczaneler8.     >Aromaterapimerkezleri9.     >Parfümeri vekozmetik sanayi10.  Tarım ve Orman Bakanlığı11.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı12.  Narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıklailgili kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları13.  Üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryumve bitki laboratuvarlarında yardımcı teknik personel

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.                  

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.