Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunun bir programı olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.

Programın Amacı

Hukuk hizmetleri sektörüne ara eleman yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler;1. Hukukun temel kavramlarını tanımlayabilirler,2. Hukuk metodolojisi hakkında temel bilgiye sahip olurlar,3. Hukuki süreçlerdeki temel problemler hakkında bilgi sahibi olurlar,4. Hukuk Bürolarını düzenleyebilir, iletişim trafiğini sağlayabilir,5. UYAP sistemini bilerek büroda gerekli yazışma ve dosyalama işlemlerini yapabilirler.
PY1: Adli sekreterlik ilkelerini ve kurallarını bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken temel hukuk, ticaret hukuku, kamu hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgilerine sahiptir.
PY4: E-devlet uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemini ve kullanımını bilir.
PY5: 5. Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki hukuk alanı ile ilgili süreçleri izleme, yenileme ve uygulama becerisine sahip olur.
PY6: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.
PY7: Adalet-Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir
PY8: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY9: Adalet, dürüstlük, iş ahlakı ve etik anlayışının bilincindedir.
PY10: F Klâvye de onparmak hızlı, seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerilerine sahiptir.
PY11: Office bilgisayar yazılımlarını iyi düzeyde kullanabilir. Web sitesi yapabilme ve içerik geliştirme-yönetme becerisine sahiptir.
PY12: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY13:Her türlü yazışma işlemini yapar
PY14: Büro teknolojilerini kullanabilir.
PY15: Yöneticisine randevu ve rapor hazırlama konusunda yardımcı olur.
PY16: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY17: Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme, kuruma gelen konuk ve ziyaretçileri karşılama, ağırlama ve uğurlama becerisine sahiptir.
PY18: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY19: Büro makinalarını kullanabilir.
PY20: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY21: Genel anlamda işletme yönetimi bilgisine sahiptir.
PY22: Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY23: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme bilincine sahiptir
PY1: Hukuk Sekreterliğinin ilke ve kurallarını bilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet alanında "önlisansderecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Adalet Bakanlığı, Hukuk Büroları ve Noterlik bürolarında istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde KamuYönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisansprogramlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, Adalet MeslekYüksekokulu mezunlarından yüksek öğrenime devam etmek isteyenlermezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda İşletme, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitim öğretimigörme imkânına da sahip olabilmektedirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.