Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (N.Ö) Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Dr. Yunus KÖKVER

Tanıtım

Bilgisayar kullanımının hızla yayılması ve her alanda kullanılması nedeniyle bilgisayar konusunda teknik ara elemana da ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar programcılığı programımızda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak bilgisayar alanında beş alanda yetiştirilmeleri öngörülmüştür.İşletim sistemlerini ve temel yazılımları iyi kullanmaDonanım ve bilgisayar bakımı, Ağ kurulumuProgramlama dillerini kullanarak yazılım yapma veya yazılım destek elemanı olmaVeritabanı yönetimi ve veritabanı programcılığıİnternet ProgramcılığıBu beş alanda okutulan dersler yanında seçmeli türde derslerimiz de vardır. Alanımızın çok hızlı gelişen bir alan olmasından dolayı içeriklerimizi makul aralıklarla güncellememiz gerekmektedir. Bu çalışmalar Yüksek Öğretim Kurumunun yürüttüğü projeler çerçevesinde yürütülmektedir.Öğrenciler teorik dersler yanında yaz stajı ile becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler. Öğrenciler mezun olurken öğrendikleri birçok bilgileri beraber kullanacak bir proje çalışması da yapmaktadırlar.

Programın Amacı

Programımızın amacı sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu beceriler şunlardır: İyi bir bilgisayar kullanıcısı olmak.İyi bir bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak.Güncel programlama dillerinden en az birini iyi derecede kullanabilmek.Küçük ve orta ölçekte veritabanları tasarlayıp sorgulayabilmek.Farklı veritabanı yapılarında haberdar olmak.Web sayfası tasarımı yapmak ve zengin dinamik içerik eklemek.Temel olarak bilgisayarlı otomasyon yazılımı yapmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel düzeyde işletim sistemi ve bilgisayar donanımı bilgisine sahip olur. İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları tanımlar. Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemi bilgisine sahip olur.
İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları tanımlar.
Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin yapılarını, çalışma prensiplerini açıklar; montajını yapar ve basit donanım arızalarını tespit eder.
İşletim sistemi kavramlarını, türlerini ve kullanım alanlarını tanımlayarak işletim sistemlerini kurar ve sağlıklı çalışması için gerekli yordamları uygular.
Bilgisayar ortamında ofis programlarını etkin bir şekilde kullanır. Çoklu ortam dosyalarını masaüstü yayıncılık ve animasyon geliştirme yazılımları aracılığıyla oluşturur düzenler ve internet ortamında kullanır.
Veritabanı kavramlarını ve türlerini açıklayarak, veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanır ve ara yüz formları geliştirir.
Mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sitemlerin temel yapısını ve çalışma prensibini açıklayarak düşük seviyeli programlama dilini kullanarak sistemleri programlayabilir.
Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilir, yetki alabilir ve gereğini yerine getirebilir.
Bir yazılımın planlama, tasarım, geliştirme, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
Alanıyla ilgili karşılaştığı bir problemin çözümü için bilimsel olarak veri toplar ve analiz eder; araştırma sonuçlarına yönelik rapor oluşturur ve sunar.
Alanında kullanılan standart ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular.
Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde kullanır.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgi kazanır. Bu doğrultuda demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
Alanında en az Avrupa Dil Portöyü A2 Genel Düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
Görsel programlama tümleşik yazılım geliştirme ortamlarında projeler oluşturur, çalıştırır ve saklar. Bileşenlerin özelliklerini metotlarını ve olaylarını etkin bir şekilde kullanır. İnternet, veritabanı ve otomasyon sistemlerine yönelik uygulamalar geliştirir, kurulumlarını hazırlar ve hatalarını giderir.
İnternet ortamına bilgi aktarır, internet sayfaları oluşturur, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında "önlisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bilgisayar programcılığı mezunlarının çalışma alanları şöyle sıralanabilir.İşletmelerde bilgisayar bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman.Hastaneler, Kamu kurumları ve diğer işletmelerde veri giriş elemanları.Yazılım firmalarında yazılım destek elemanı.Fabrikalarda Bilgi İşlem destek elemanıFabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı teknik eleman.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.