Nallıhan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam Zamanlı

Tanıtım

Bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Programın Amacı

Bu programın amacı; bilgisayar, bilgisayar sistemleri, bilgisayar teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri ve donanına sahip elemanlar yetiştirmek, toplumun ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgisayar Programcılığı Programı ile bireyler, bilişim alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi, bireysel ve grup olarak çalışma ve Türk dilini etkin olarak kullanma becerisi ve meslek etiği yeterliliğine sahip olmaktadır.
PY1.Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2.İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları açıklar.
PY3.Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
PY4.Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin yapılarını, çalışma prensiplerini açıklar; montajını yapar ve basit donanım arızalarını tespit eder.
PY5.İşletim sistemi kavramlarını, türlerini ve kullanım alanlarını açıklar, işletim sistemlerini kurar ve sağlıklı çalışması için gerekli yordamları uygular.
PY6.Ofis programlarını etkin bir şekilde kullanır. Çoklu ortam dosyalarını masaüstü yayıncılık ve animasyon geliştirme yazılımları aracılığıyla oluşturur düzenler ve internet ortamında kullanır.
PY7.Veritabanı kavramlarını ve türlerini açıklayarak, veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanır ve ara yüz formları geliştirir.
PY8.Düşük seviyeli programlama dilini kullanarak mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sistemleri programlayabilir.
PY9.Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilir, yetki alabilir.
PY10.Bir yazılımın planlama, tasarım, geliştirme, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
PY11.Alanıyla ilgili olarak karşılaştığı bir problemi tanımlar, çözümü için bilimsel olarak veri toplar ve analiz eder; araştırma sonuçlarına yönelik rapor oluşturur ve sunar
PY12.Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde kullanır.
PY13.Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında bilgi sahibi olur.
PY14. Alanı ile ilgili konularda demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkeler, sosyal sorumluluk, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
PY15.Görsel programlama tümleşik yazılım geliştirme ortamlarında projeler oluşturur, çalıştırır ve saklar. Bileşenlerin özelliklerini metotlarını ve olaylarını etkin bir şekilde kullanarak internet, veritabanı ve otomasyon sistemlerine yönelik uygulamalar geliştirir, kurulumlarını hazırlar ve hatalarını giderir.
PY16.İnternet ortamına bilgi aktarır, internet sayfaları oluşturur, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bilgisayar ProgramcılığıProgramından mezun olan öğrencilerimizbilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayaryazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamukurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.