• Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yusuf YAYLI

Tanıtım

Fizyoterapi önlisans programı, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, mezunlarına fizik tedavi alanında çalışan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak, profesyonellerin ve alanla ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırıldığı ara elemenları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Amacı

Sağlık hizmetlerine olan talebin artışı, hizmet çeşitliliğinde her geçen gün artan zenginlik, ortalama yaşam süresinin artışı ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi birikimi, sağlık sektöründeki mevcut mesleklerin artan iş yükü ile artan sağlık ihtiyaçları, bu ihtiyaçları karşılamak üzere yetiştirilen nitelikli yardımcı sağlık personeline ihtiyacını karşılamaktır. Fizik tedavi hastaların ağrısız, bağımsız ve daha kaliteli yaşamalarını sağlamak için verilen sağlık hizmeti olan fizyoterapi alanında alanında yetkin sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hasta bireylere özel hazırlanmış tedavi protokolunu uygulayarak bireylerin yaşam kaliteleri yükseltilmesinde ve topluma kazandırılmasında rehabilitasyon ekibinin bir parçası olarak görev yapan, etik sorumluluğu olan, bilimsel gelişmeleri takip eden, gerekli tedavi araç gereçlerini etkili ve uygun biçimde kullanan fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.
Fizyoterapi alanı ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri bilme
Temel bilimler, klinik bilimler, hareket bilimleri, davranışsal ve sosyal bilimler alanında temel bilgilere sahip olma
Bilgiyi araştırma, toplama, değerlendirme ve kayıt tutma becerisi kazanır ve başarıyla uygulayabilme
Fizyoterapi alanı ile ilgili çalışmalarda kanıta dayalı uygulamaları kullanabilme
Fizyoterapi alanında hastaya uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilme
İş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak, sağlığı korumak ve geliştirmek için toplum temelli çalışmalar içinde yer alabilme
Fizyoterapi alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme
Sağlık alanında multidisipliner çalışmalarda yer alır, verimli ve etkin bir şekilde çalışma
Fizyoterapi alanında etkin uygulayıcı rolü üstlenme
Mesleki yaşamda kendine güvenen, ömür boyu öğrenen, bilgiyi yansıtan, etik değerleri ilke edinme
Fizyoterapi alanında problem çözmeyi bilen, analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma
Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ekipmanları seçebilme ve kullanabilme
Kurumlar arası ilişki, iletişim ve işbirliği ile hizmet geliştirme becerisine sahip olma
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları bilme, mesleki ilke ve standartlara uygun davranabilme
Fizyoterapi alanının gerektirdiği düzeyde en az bir yabancı dil bilme, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Fizyoterapi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Fizyoterapi bölümünden mezun olan kişiler Fizyoterapi Teknikeri unvanını alarak yataklı tedavi merkezlerinde, fizik tedavi hizmeti veren bütün kamu ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, tıp merkezlerinde, termal tesislerde, havuzlarda, otellerde, huzur evlerinde, Fizyoterapist veya Fizik Tedavi Hekimi gözetiminde görev yapabilmektedir

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.