• Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

İş ve uğraşı terapisi önlisans programı, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, mezunlarına sağlık profesyonellerine yardımcı olmak, profesyonellerin ve alanla ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırıldığı ara elemenları yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Programın Amacı

Sağlık hizmetlerine olan talebin artışı, hizmet çeşitliliğinde her geçen gün artan zenginlik, ortalama yaşam süresinin artışı ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi birikimi, sağlık sektöründeki mevcut mesleklerin artan iş yükü ile artan sağlık ihtiyaçları, bu ihtiyaçları karşılamak üzere yetiştirilen nitelikli yardımcı sağlık personeline ihtiyacını karşılamaktır. Hastaların ağrısız, bağımsız ve daha kaliteli yaşamalarını sağlamak için  alanında yetkin sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hasta bireylere özel hazırlanmış tedavi protokolunu uygulayarak bireylerin yaşam kaliteleri yükseltilmesinde ve topluma kazandırılmasında rehabilitasyon ekibinin bir parçası olarak görev yapan, etik sorumluluğu olan, bilimsel gelişmeleri takip eden, gerekli tedavi araç gereçlerini etkili ve uygun biçimde kullanan iş ve uğraşı terapisi teknikerleri yetiştirmektir.
Temel rehabilitasyon kavramlarını bilme
Temel anatomi ve fizyoloji kavramlarını bilme
Öğrenme ve özel eğitimin temel kavramlarını bilme
Tıbbi rehabilitasyonda temel değerlendirme prensiplerini bilme
İş-uğraşı terapisi ile ilgili hastalıkların temel özelliklerini bilme
İş- uğraşı terapisinde tedavi yaklaşımlarını bilme
İş- uğraşı terapisinde ileri klinik uygulamaları bilme
Sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirebilme
Bağımsız çalışabilme
Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
İnisiyatif kullanabilme
Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş ve Uğraşı Terapisi alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar  hastaneler, özel eğitim merkezleri, huzurevleri ,engelli ve yaşlı bakım merkezleri, spor kulüpleri, evde bakım hizmetleri kapsamında hastaların evlerinde, halk ve iş sağlığı merkezleri gibi birçok kurum ve kuruluşta  çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.