1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

Dijital Fabrika Teknolojileri Programı

Tanıtım

Dijital Fabrika Teknolojileri programında 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Programdan mezun olanlara Dijital Fabrika teknikeri unvanı verilir.Programdan mezun olan öğrenciler Sanayi kuruluşlarında, Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerde, Fabrikalarda, Savunma sanayi kuruluşlarında, AR-GE kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Programın Amacı

Üretimde verimliliğin artması, üretimin anlık olarak takip edilmesi ve uzaktan müdahale edilmesi, endüstri 4.0 a geçiş faaliyetleri kapsamında otomasyon sistemleri ile donatılmış ve dijital sistemlerle akıllı hale getirilmiş sanayi tesisleri ve fabrikaların ortaya çıkması  yönünde dönüşümü gerçekleştirme yeteneğine sahiip ara eleman yetiştirilmesi

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Elektrik, Elektronik, Dijital, Elektromekanik, Pnömatik, Hidrolik vs. sistemleri çözümler. Dijital Fabrika teknolojilerinin gerektirdiği bilimsel yaklaşımları, temel prensipleri ve kuramsal yaklaşımları karşılaşılaşılabilecek problemler için birleştirir.
PY1.Elektrik, elektronik, elektromekanik, hidrolik, Pnömatik vb. sistemleri çözümler.
PY2.Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanmasını belirler.
PY3.Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunu hatırlar.
PY4.Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama teknikleri konularını analiz eder.
PY5.Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurar, sorunları çözer.
PY6. Dijital Fabrika Teknolojileri Programının gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümü için birleştirir.
PY7.Bilgisayar, bilişim ve yazılım teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır.
PY8. Dijital teknolojilerin analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanır.
PY9.Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
PY10.Bağımsız çalışmada karar verebilir, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahiptir.
PY11.Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı projeleri tasarlar, bilgisayar kullanarak çizer, rapor hazırlar ve gerçekleştirir.
PY12.Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verir.
PY13.Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir, eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar.
PY14.Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilir, bilgi paylaşır, ekip çalışması yapabilir, teknik yardımda bulunabilir, sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
PY15.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dijital Fabrika Teknolojileri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Endüstri Kuruluşları, Fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri İşletmeleri, Savunma Sanayi kuruluşları, AR-GE kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.2022 DGS Tercih Kılavuzuna Göre Geçiş Yapabileceği Lisans ProgramlarıBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİKONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu işyeri eğitimini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu işyeri eğitimini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.