Tanıtım

Mekatronik programının eğitim altyapısı 1989 yılına dayanmaktadır. Bu yılda YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında Enstrümantasyon ve Kontrol Programı kurulmuştur. 1992 yılında Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı adını alan program 2002 yılında YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Endüstriyel Otomasyon Programı olmuştur. 2007 2008 akademik yılında sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Mekatronik Programına dönüştürülmüştür.14 haftalık 3+1 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere Mekatronik çok disiplinli dalının ve mekatronikle ilişkili diğer disiplinlerin (otomotiv, tüketici elektroniği, imalat, biyomekatronik, havacılık gibi) temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır. Günümüzde elektronik, mekanik, bilgisayar ve otomasyon sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmakta olup bilgisayar kontrollü sistemler, mekanik olarak işgörenlere kıyasla bütün alanlarda yaygın olarak kullanılmakta, yapay zekâ uygulamaları tüm alanlarda kendisini hissettirmektedir. Bu gelişmelere uyum sağlayacak ve ileri götürecek yetkin eleman ihtiyacının karşılanması, ülkemizin bölgesel ve küresel bir güç olma amacını kuvvetlendirerek katma değer yaratacaktır.Elektrik-elektronik, mekanik ve buna bağlı hidrolik ve pnömatik sistemler ile yazılım sistemlerinin bir arada kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu, mekatronik önemli bir bilim alanı olarak işlevini sürdürmektedir. Mekatroniğin uygulama alanları ev sistemlerinden yüksek teknolojili tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bilim alanı fizik, elektrik-elektronik, bilgisayar ve makine temel konularını içermektedir. Son derece hızlı gelişen teknoloji, bu farklı disiplinlerin temel bilgilerinin birlikte ele alınması gereğini doğurduğu için mekatronik alanı çok önemli hale gelmiştir. Bir mekatronik teknikerinin ana görevi; elektronik, makine, yazılım, kontrol ve mekatronik mühendislerine endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda mekatroniğin temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Amacı

Bu programın temel amacı; ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir. İş hayatında, makine, elektrik, elektronik ve kontrol sistemleri teknolojisi ile bilgisayar yazılımlarını bir bütünlük içinde uygulayan; sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin ve teknolojik yapılarının tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmek planlanmıştır. Programdan mezun olan örgencilerin kazandıkları unvan “Mekatronik Teknikeri” unvanıdır. Mekatronik programı; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi programları ile bilgisayar yazılım bilim dallarının bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan yeni bir bilim dalı olması nedeni ile günümüzde tüm sektörlerde çalışma imkânına sahip bir programdır. Teknolojinin gelişmesiyle birçok mekanik sistem; elektrik, elektronik ve bilgisayar destekli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik ve bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanları Mekatronik çatısı altında birleştirilmiştir. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim olup, algılayabilen, ölçen ve karar veren ve bu karar yönünde hareket eden otomatik makineler; tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, makine sanayinde ve birçok alanda çağdaş otomasyon teknolojilerini tanımlayan örnekleri oluşturan Mekatronik uygulamalardır. Mekatronik ürün karakteristik olarak geleneksel elektromekanik ürünlerden farklıdır. Tasarımları için ek metot ve strateji belirlenmesi gerekir. Mekatronik bir tasarım gerçekleştirirken ne makine mühendisi, ne elektrik elektronik mühendisi, ne de salt yazılım sorunu çözümleyebilir. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Mekatronik Programı bu ihtiyacı karşılamak için Mekatronik sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

· Matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki problemleri modelleme ve çözme becerisi kazanılır.· Temel mekanik işlemleri ve mekanizmaların kurulumunu yapar.                                                         · Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.· Mekatronik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.· Makine parçalarının 2 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar.· Elektrik kumanda devrelerinin tasarımını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirir.· Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.· Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurar, sorunları çözer.· Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği kazanır.
PY1.Matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki problemleri modelleme ve çözme becerisi kazanılır.
PY2.Mekatronik sistemlerin problemlerini tanımlar ve çözer
PY3.Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olur.
PY4.Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama teknikleri konularını analiz eder.
PY5.Temel mekanik işlemleri ve mekanizmaların kurulumunu yapar.
PY6.Mekatronik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.
PY7.Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurar, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilir
PY8.Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
PY9.Elektromekanik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.
PY10.Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
PY11.Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak uygulama projeleri tasarlar, bilgisayar kullanarak çizer, rapor hazırlar ve gerçekleştirir.
PY12.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği kazanır.
PY13.Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir, eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar.
PY14.Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilir, bilgi paylaşır, ekip çalışması yapabilir, teknik yardımda bulunabilir, sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
PY15.Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurar, sorunları çözer.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler; özel sektör şirketlerinin teknik servis bölümleri, çeşitli fabrikalarda bakım imalat ve üretim bölümlerinde, yenilenebilir enerji sektöründe, araştırma geliştirme şirketleri, araştırma geliştirme şirketleri, hizmet sektöründe yer alan kamu ve özel sektör firmaları gibi iş kollarında, çeşitli elektronik ürün üreten fabrikalarda bakım ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. Yine makine imalatı yapan fabrikalarda, şirketlerinin kontrol ve otomasyon bölümlerinde, GSM firmalarının istasyon kurulum ve bakım bölümünde, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayide, tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca robot teknolojisi içeren tüm sektörlerde, sanayideki tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendileri isterlerse özel işyeri açabilmektedirler. Ülkemizin sanayi ülkesi olarak gelişmekte olması ve yerel olarak okulumuzun ülkemizin en büyük 4. sanayi bölgesi olan Ankara 1.OSB içinde oluşu mezun olan öğrencilerimizin sanayi ve hizmet sektörlerinin birçok özel teşebbüslerde istihdam imkânı bulacakları gözükmektedir. Yine Ankara da birçok mekanik, elektrik-elektronik ve kontrol otomasyon alanında üretim yapan fabrikalar ve ürün satan firmaların teknik servisinde, hizmet sektöründe ve her yıl kamuda oluşacak istihdam açığı göz önüne alındığında bu alanda verilecek ön lisans eğitiminin ve mezunların iş bulma potansiyelinin önemi anlaşılmaktadır.  BÜlkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde mekatronik teknikeri olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.2022 DGS Tercih Kılavuzuna Göre Geçiş Yapabileceği Lisans ProgramlarıELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİHAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİKONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİUÇAK BAKIM VE ONARIMUÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMIUZAY MÜHENDİSLİĞİ

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. 

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.