Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Tanıtım

1996 yılında eğitim öğretime başlayan Yüksekokulumuzda daha önce Bankacılık, Sigortacılık olarak iki ayrı program olarak İktisadi ve İdari Programlar Bölümü altında okutulmaktayken, 2009-2010 eğitim öğretim döneminde Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak birleştirilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim programında ise bölüm adı Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak değimiş ve Bankacılık ve Sigortacılık Programı bu bölüm ismi altında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Programda sektörle ilgili gerekli mesleki bilgi ve teorik bilgiler dersler itibariyle verilmekte ve zaman zamanda sektör buluşması adı altında konularında uzman sektör çalışanları çeşitli konularsa seminer, konferans ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Öğretim elemanı kadrolarımız alanında uzman ve sektör deneyimli eğitmenlerden oluşmaktadır. Gerekli durumlarda ders saati ücreti karşılığı olarak branş derslerinde sektörde uzman kişilerden yararlanılmaktadır.2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine devredilmiştir.

Programın Amacı

Bankacılık sektörü ile sigortacılık sektöründe ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum-kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış, bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

bu programı başarıyla tamamlayanlar: Yönetim, hukuk, muhasebe-finans ve ekonomi bilimi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Banka-Sigorta alanı ile ilgili temel ve uygulama bilgilerine sahip olur. Banka-Sigorta sektöründe Ulusal ve uluslararası sistemlerin bileşenlerini ve sektör politikalarının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
PY1. Yönetim, hukuk, muhasebe-finans ve ekonomi bilimi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
PY2. Banka-Sigorta alanı ile ilgili temel ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY3. Banka-Sigorta sektöründe Ulusal ve uluslararası sistemlerin bileşenlerini ve sektör politikalarının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
PY4. Banka-Sigorta Sektör örgütlenmesi, alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda yetkindir.
PY5. Banka-Sigorta Yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, halkla ilişkiler, bilgi ve teknoloji sistemleri alanlarında uygular.
PY6. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilgi teknolojilerini bankalarda ve sigorta alanında çalışma sürecinde etkili olarak kullanır.
PY7. Alanıyla ilgili verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY8. Alanı ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını tanımlayan mevzuata uygun davranır.
PY9. Alanı ile ilgili gelişmeleri temel yöntem ve teknikleri kullanarak inceler ve değerlendirir.
PY10. Görev aldığı birimde nitelikli özellikleri sergiler ve yeniliğe devamlı açık olur.
PY11. Alanı ile ilgili gelişim ve değişiklikleri izler.
PY12. Alanda çalışırken uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümündebireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY13. Alanda çalışanların kişilik ve davranışsal özelliklerini kurumun amaçları doğrultusunda değerlendirir.
PY14.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir;değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur.
PY15. Banka-Sigorta Sektörü ve çalıştığı birim bazında ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurumda amirleriyle paylaşır.
PY16. Sorunlara etkili iletişim yöntemlerini kullanarak çözüm yolları arar veya amirleri ile paylaşarak çözüme yardımcı olur.
PY17. Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve alanında kullanılan terminolojiyi temel düzeyde kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
PY18. Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
PY19. Alanı ile ilgili hukuki duzenlemelere ve toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY20. Ülke ya da dünya genelinde genel ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini tartışır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Banka ve sigorta şirketleri genel müdürlükleri, banka şubeleri, sigorta acentelikleri, finas kuruluşları (faktoring,leasing vb.)

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.