Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Bilgisayar Programcılığı Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.
  • Program Direktörü Dr. Yunus KÖKVER

Tanıtım

Bilgisayar kullanımının hızla yayılması ve her alanda kullanılması nedeniyle bilgisayar konusunda teknik ara elemana da ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar programcılığı programımızda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak bilgisayar alanında beş alanda yetiştirilmeleri öngörülmüştür.İşletim sistemlerini ve temel yazılımları iyi kullanmaDonanım ve bilgisayar bakımı, Ağ kurulumuProgramlama dillerini kullanarak yazılım yapma veya yazılım destek elemanı olmaVeritabanı yönetimi ve veritabanı programcılığıİnternet ProgramcılığıBu beş alanda okutulan dersler yanında seçmeli türde derslerimiz de vardır. Alanımızın çok hızlı gelişen bir alan olmasından dolayı içeriklerimizi makul aralıklarla güncellememiz gerekmektedir. Bu çalışmalar Yüksek Öğretim Kurumunun yürüttüğü projeler çerçevesinde yürütülmektedir.Öğrenciler teorik dersler yanında yaz stajları ile becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler. Öğrenciler mezun olurken öğrendikleri birçok bilgileri beraber kullanacak bir proje çalışması da yapmaktadırlar.

Programın Amacı

Programımızın amacı sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu beceriler şunlardır:İyi bir bilgisayar kullanıcısı olmak.İyi bir bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak.Güncel programlama dillerinden en az birini iyi derecede kullanabilmek.Küçük ve orta ölçekte veritabanları tasarlayıp sorgulayabilmek.Farklı veritabanı yapılarında haberdar olmak.Web sayfası tasarımı yapmak ve zengin dinamik içerik eklemek.Temel olarak bilgisayarlı otomasyon yazılımı yapmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel düzeyde elektrik-elektronik bilgisine sahip olur. İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları tanımlar. Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
PY3. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
PY4.Temel düzeyde elektrik-elektronik bilgisine sahip olur.
PY10.İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları bilir.
PY14.Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
PY11.Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin yapılarını, çalışma prensiplerini bilir; montajını yapar ve basit donanım arızalarını tespit eder.
PY12.İşletim sistemi kavramlarını, türlerini ve kullanım alanlarını bilir, işletim sistemlerini kurar ve sağlıklı çalışması için gerekli yordamları uygular.
PY13.Bilgisayar ortamında ofis programlarını etkin bir şekilde kullanır. Çoklu ortam dosya türlerini ve özelliklerini kavrar. Bu tür dosyaları masaüstü yayıncılık ve animasyon geliştirme yazılımları aracılığıyla oluşturur düzenler ve internet ortamında kullanır.
PY15.Veritabanı kavramlarını ve türlerini açıklayarak, veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanır ve ara yüz formları geliştirir.
PY18.Mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sitemlerin temel yapısını ve çalışma prensibini bilir. Düşük seviyeli programlama dilini kullanarak sistemleri programlayabilir.
PY8.Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilme, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisine sahip olur.
PY9.Bir yazılımın planlama, tasarım, geliştirme, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
PY5.Alanıyla ilgili olarak karşılaştığı bir problemi tanımlar, çözümü için bilimsel olarak veri toplar ve analiz eder; araştırma sonuçlarına yönelik rapor oluşturur ve sunar.
PY6.Alanında kullanılan standart ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular.
PY1.Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde kullanır.
PY2.Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgi kazanır. Bu doğrultuda demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY7.Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY16.Görsel programlama tümleşik yazılım geliştirme ortamlarını bilir. Bu ortamlarda projeler oluşturur, çalıştırır ve saklar. Bileşenlerin özelliklerini metotlarını ve olaylarını etkin bir şekilde kullanır. İnternet, veritabanı ve otomasyon sistemlerine yönelik uygulamalar geliştirir, kurulumlarını hazırlar ve hatalarını giderir.
PY17.İnternet ortamına bilgi aktarmayı, internet sayfaları oluşturmayı bilir, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bilgisayar programcılığı mezunlarının çalışma alanları şöyle sıralanabilir.İşletmelerde bilgisayar bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman.Hastaneler, Kamu kurumları ve diğer işletmelerde veri giriş elemanları.Yazılım firmalarında yazılım destek elemanı.Fabrikalarda Bilgi İşlem destek elemanıFabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı teknik eleman.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Üniversitemizde öğrenim görmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.Ulusal veya Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  Ankara Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Farabi, Erasmus, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere alarak bir ya da iki dönem AÜ'de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda alınan tüm derslerin notları ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.