• Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Uzaktan Eğitim
  • Program Direktörü Dr. Ufuk TANYERİ

Tanıtım

Bilgisayarlar ve uygulamaları çağımızda vazgeçilmez bir öneme sahip olup olup verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bir alandır. Ülkemizin çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkma konusunda hızla ilerlediği bu çağda Bilgisayar teknolojisi alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Dolayısıyla, Bilgisayar alanında yeterlik sahibi ara elemana her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte de bilgisayar teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterli bilgi ve beceri sahibi ara eleman ve insan gücü yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. Teknolojideki hızlı ilerlemeye bağlı olarak toplumların yaşam biçimi şekillenmektedir. Bu sebeplerden dolayı Bilgisayar Teknolojileri programıyla, ilgili alanda gerekli ara eleman açığını kapatılarak ve Ankara Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda genç dinamik ve çözüm odaklı teknikerler yetiştirilecektir.

Programın Amacı

Programın amacı, elektronik ortamda veri toplama ve veri işleme ile ilgili sorunları analiz etmek ve geliştirmektir. Ayrıca yazılım sistemi geliştirme ve bilgisayar programlama alanlarında çeşitli görevler üstlenebilecek BT personeline yöneliktir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgisayar Programcılığı Programı ile bireyler, bilişim alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi, bireysel ve grup olarak çalışma ve Türk dilini etkin olarak kullanma becerisi ve meslek etiği yeterliliğine sahip olmaktadır.
Matematik, fen bilimleri, ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahip olabilme.
Tüm eğitim uygulamalarında, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme.
Mesleki hayatında etkili yazılı ve sözlü bir anlatım için Türk Dili’nin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kullanabilme.
Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilme, ve yetki alabilme.
Temel bilgisayar ve elektronik bilgisi ile birlikte mesleğin gerektirdiği yazılımları ve donanımları kullanabilme.
İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini, ve ağda kullanılan ekipmanları açıklayabilme.
Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlayabilme, toplayabilme, ve kullanabilme; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerilerini kullanabilme.
Gömülü sistemlerde programlama bilgisini, düşük seviyeli programlama dili ile etkin bir şekilde kullanabilme.
İleri seviye ağ teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilme, ve öğrendiği bilgiler ile ağ cihazlarını programlayabilme.
Yazılım geliştirme ortamlarında projeler geliştirebilme; İlgili ortamların özelliklerini, metotlarını, ve olaylarını etkin bir şekilde kullanarak internet, veritabanı ve otomasyon sistemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilme, kurulumlarını hazırlayabilme ve hatalarını giderebilme.
Elektronik ile ilgili konularda; işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilme.
Güncel devre tasarım yazılımları ile tümleşik ve mantıksal devreler tasarlayabilme.
Uzaktan kontrol edilebilen programlanabilir mantık denetleyicilerini, kontrol edebilme ve programlayabilme.
Dış ortam değişkenlerini gerekli elektronik devre elemanları ile tespit edebilme, ve bu değişkenlere bağlı olan otomasyon sistemlerini tasarlayabilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Teknolojisi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Aselsan, Havelsan ve TAI gibi savunma sanayi konusunda öncü olan firmalardaHaberleşme teknolojileri kullanan kamu/özel kurum ve kuruluşlarındaOtomasyon sistemlerinin kullanıldığı üretim yerlerindeElektronik kart tasarım firmalarındaElektronik ve yazılımsal konularda proje geliştiren tüm firmalarda mezunlarımız istihdam edilebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.