Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı

Tanıtım

Teknolojinin üretimi için gereken yazılımlar kadar, teknolojiyi kullanmak için ihtiyacımız olan donanımı kurmak, internetin ve diğer yazılımların içinde bulunduğu sistemlerin ve ağların kurulumunu yapmak ve bunların güvenliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır.İnternet ve Ağ Teknolojileri programı, bilgi teknolojisi sistemlerinin kuruluşunu yapacak ve kullanımını yönetecek mezunlar yetiştirmek üzere tasarlanmış bulunmaktadır. Kullanıcıların internetin her türlü faydasından yararlanmasını sağlayacak elemanlar yetiştirmek üzere kurgulanan İnternet ve Ağ Teknolojileri programı, internet altyapı ve donanımı, işletim sistemleri, sunucular, aktarma cihazları gibi donanımların kurulması ve yönetilmesini üstlenecek elemanlar yetiştirmektedir.Bilişim sektöründe, kurumsal firmalar bünyesinde IT veya Network Uzmanı olarak çalışmak isteyenler için tasarlanmış bu programdan mezunlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Programımızın amacı sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu beceriler şunlardır: - Küçük ve orta ölçekli IP ağlarını tasarlamak ve yönetmek- Temel düzeyde programlama bilgisine sahip olmak,- Bilgisayar donanımını ve işletim sistemini tanımak ve yönetmek,- Bir ağın ve ya işletim sisteminin güvenliğini sağlamak,- Sunucuları tanımak ve yönetmek,- Veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan ekipman ve WAN bağlantı yöntemleri hakkında bilgi sabi olmak,- En az iki farklı markaya ait ağ cihazlarının konfigürasyonunu yapabilmek. - Sunucu taraflı çalışabilen programlar yazabilmek.- Web sitesi oluşturabilmek ve düzenleyebilmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar bilgisayar ağları, sunucular, ağ ve sistem güvenliği ve web programlama konularında yetkinleşebileceklerdir.
Matematik alanında mesleğinin gerektirdiği bilgi birikimine sahiptir.
Atatürk İlke ve İnkılapları konusunda bilgi sahibi olur.
En az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Mesleki hayatında etkili yazılı ve sözlü bir anlatım için Türk Dili’ nin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili karşılaştığı bir problemin çözümü için bilimsel olarak veri toplar ve analiz eder, araştırma sonuçlarına yönelik rapor oluşturur ve sunar.
Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilir, yetki alabilir ve işin gereğini yerine getirebilir.
Bilgisayar ağları ve sunucu sistemlerinde periyodik olarak takip edilecek süreçleri ve güvenlik politikalarını uygular.
Basit ve orta düzey karmaşıklığa sahip ağları nasıl tasarlayacağını, ağ kurulum faaliyetleri için yapılması gereken hazırlıkları yapar.
İşletim sistemi kavramlarını, türlerini ve kullanım alanlarını tanımlayarak işletim sistemlerini kurar ve sağlıklı çalışması için gerekli yordamları uygular
Ağ donanımlarının ve sunucuların montaj işlemlerini yapar, yapılandırır ve test eder.
Bilgisayar ağlarına ve sunucu sistemlerine yönelik sorunlarda verilen çözümleri uygular.
Ağ ortamı, cihazları ve sunucuların periyodik koruyucu bakım faaliyetlerini uygular.
Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
İnternet ortamına bilgi aktarır, internet sayfaları oluşturur, sunucu taraflı çalışan ve veritabanı kullanan internet uygulamaları geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnternet ve Ağ Teknolojileri alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacak öğrenciler, “Tekniker” unvanı alacaklardır. İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı mezunları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış aşağıdaki Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde iş sahibi olabileceklerdir: ÇALIŞMA ALANLARIStandart Kodu, Standart Adı, Seviye, Sektör12UMS0200-5, Ağ Teknolojileri Elemanı, 5, Bilişim Teknolojileri12UMS0252-5, Bilgi İşlem Destek Elemanı, 5, Bilişim Teknolojileri12UMS0254-5, Bt Satış Sorumlusu, 5, Bilişim Teknolojileri13UMS0347-5, Bt İş Analizi Elemanı, 5, Bilişim Teknolojileri13UMS0289-5, Sistem Yöneticisi, 5, Bilişim Teknolojileri12UMS0255-5, Sistem İşletmeni, 5, Bilişim Teknolojileri13UMS0288-5, Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi, 5, Bilişim Teknolojileri13UMS0344-5, Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı, 5, Bilişim TeknolojileriAyrıca Telekomünikasyon ve bilişim, finans ve kamu sektörleri başta olmak üzere, işletmelerin sistem ve network alt yapısını planlama ve kurulumunu yapma, ihtiyaç analizi yapıp kullanılacak doğru teknolojileri belirleme, sistemlerin bakım ve onarımını yapma, temel ve ağ programlama işlemlerini yapma, sistemi yedekleme, yükseltme ve performansını artırma, ağ kurulumu ve ağ güvenliği sağlama, bilgisayar ağlarının kritik olarak kullanıldığı bilişim sistemlerinde, e-devlet ve e-belediye projelerindeki ve bilgi odaklı pek çok sektöre yönelik işletmelerdeki nitelikli eleman açığı, piyasanın bu programdan mezun öğrencilerine imkân sağlayacaktır. Mezunlar, aldıkları eğitim sayesinde kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabileceklerdir.DİKEY GEÇİŞLE GEÇİLEBİLECEK 4 YILLIK PROGRAMLARBu bölümden mezun olan öğrencilerimiz için 2547 sayılı Yükseköğretim mevzuatının dikey geçiş esasları uyarınca eğitime devam edebilme olanağı mevcuttur. Bu sayede meslek yelpazesini genişletmeleri mümkündür. Geçiş yapılabilecek meslekleri ile ilgili 4 Yıllık Bölümler şunlardır:  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar – Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Üniversitemizde öğrenim görmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.Ulusal veya Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  Ankara Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Farabi, Erasmus, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere alarak bir ya da iki dönem AÜ'de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda alınan tüm derslerin notları ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.