Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Tanıtım

Program 2009-2010 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Turizm cenneti Türkiye'de nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan Turizm sektörüne, konusuna vakıf eğitimli insan yetiştirmeyi misyon edinen bu programda eğitim 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Bu program mezunları tüm otellerin, Ön Büro, Servis, Mutfak, Bar ve Kat Hizmetleri birimlerinde iş bulabilmektedirler. Mezuniyetleri sonrası iş ortamlarına alışmaları için staj ve uygulama amaçlı olarak, Beypazarı ilçesinin tarihi konaklarından birisi Uygulama Oteli olarak Üniversitemiz bünyesinde, belirli bir program dahilinde çalışan öğrencilerimiz ile işletilmektedir. 

Programın Amacı

Çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. Turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili alanlarda yönetici yardımcılığı, orta kademede yöneticilik konusunda nitelikli ara eleman olarak sorumluluklarını tanımlar. Konaklama, yiyecek- içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olur. Gıda teknolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen, işletmelerin dizaynı ile ilgili bilgi sahibi olur. Kongre, fuar, toplantı organizasyonu bilgisine sahip olur.
PY1. Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili alanlarda yönetici yardımcılığı, orta kademede yöneticilik konusunda nitelikli ara eleman olarak sorumluluklarını tanımlar.
PY2. Konaklama, yiyecek- içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Gıda teknolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen, işletmelerin dizaynı ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY4. Kongre, fuar, toplantı organizasyonu bilgisine sahip olur.
PY5. Temel ekonomik kavramlar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi açısından turizm gelir ve giderlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Mesleki düzeyde gereklilikleri takip edebilmek, uygulamaları yerine getirebilecek düzeyde yabancı dili kullanabilir.
PY7. Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konusunda mevzuata uygun olarak kayıt tutma becerisine sahip olur.
PY8. Bilgisayar kullanarak yazışma, bilgi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilir, bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
PY9. İkna kabiliyeti yüksektir, eleştirel düşünebilir, alternatif çözüm üretebilir ve bilgileri analiz edebilir.
PY10. Proje ve etkinlikleri takip eder.
PY11. Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
PY12. Alanda çalışırken uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY13. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve yenilikleri takip eder.
PY14. Alanda çalışanların kişilik ve davranışsal özelliklerini kurumun amaçları doğrultusunda değerlendirir.
PY15. Alanında ve çalıştığı birim bazında ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurumda amirleriyle paylaşır.
PY16. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları betimleyen mevzuata uygun davranır.
PY17. Sorunlara etkili iletişim yöntemlerini kullanarak çözüm yolları arar veya amirleri ile paylaşarak çözüme yardımcı olur.
PY18. Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
PY19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY20. Ülke ya da dünya genelinde genel ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini tartışır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar; oteller,restoranlar, kongre organizasyon firmaları,seyahat acentaları ve çeşitli organizasyon şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.