• Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Açıköğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Spor Yönetimi önlisans programı, spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde, spor organizasyon ve uygulamalarında çalışabilecek personel yetiştirmektedir.

Programın Amacı

Sporcu, antrenör, beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor teşkilatı ve sporla ilgili diğer elemanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, ulusal ve uluslararası spor kuruluşları ile ilişki içinde ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını düzenleyebilecek bilgi ve becerilere sahip, kişi, toplum ile spor ve sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan, sporun toplum yapısı üzerine olan etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, spor bilimlerinin teorik ve uygulamalı alanlarında fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimin sağlanması ve yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanma çerçevesinde, yönetim biliminin fonksiyonları ile ilke, yöntem ve kuramlarının spor alanına uygulanmasını sağlayabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, eleştiri ve öz eleştiriye açık spor yöneticileri yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Spor yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur. Spor hizmetlerinde yönetim süreçlerini bilir ve uygular.Spor yönetiminde dil, ırk, cinsiyet, din ve etnik ayrım gözetmez. Güvenli iş ve spor ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. Çevre koruma, yenilenebilir ve sürdürülebilir iş kavramları konularında yeterli bilince sahip olur.
Spor yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.
Spor hizmetlerinde yönetim süreçlerini bilir ve uygulama.
Spor yönetiminde dil, ırk, cinsiyet, din ve etnik ayrım gözetmeme.
Güvenli iş ve spor ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurma.
Çevre koruma, yenilenebilir ve sürdürülebilir iş kavramları konularında yeterli bilince sahip olma.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme yeteneği kazanma.
Alanı ile ilgili, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Ulusal ve uluslararası kuruluşları tanıyarak, onların çalışma özelliklerini tanımlama.
Spor tesislerinin ve çevre gereçlerinin temel özelliklerini bilir ve çalışma alanlarında doğru kullanım yeterliğini kazanma.
Güvenilir, disiplinli, etkili iletişim gücünü, özdenetim ve liderlik özelliklerini barındırma.
Etkili yönetim becerilerine sahip olmak için öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma.
Sporcuların ve spor elemanların sosyal güvenliklerinin korunması ve ilgili uygulama mevzuatlarının izlenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olma.
Spor alanı ile ilgili (uzmanlık spor branşı) tesis, araç-gereç ve eğitim teknolojilerini bilme, kullanma ve geliştirme.
Sporla ilgili yeterli mesleki İngilizce bilgisine sahip olma.
Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar programlarını kullanmayı bilme.
Anayasa ve Türk spor Teşkilatı Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Spor Yönetimi alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Spor Yönetimi Programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının ilgili departmanlarında, sportif eğitim uzmanı olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak, ülkemizdeki turistik işletmelerde serbest zamanı değerlendirme uzmanı olarak ya da tesislerin yönetici kadrolarında görev alabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. 

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.