Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Laborant Ve Veteriner Sağlık Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Açıköğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN

Tanıtım

Teorik bilgisini pratiğe aktarabilen tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerini bilerek, bu teknolojileri yetkin şekilde kullanarak mesleğini ileriye taşır.Laboratuvardaki hijyen, sanitasyon ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri görevleri sırasında etkin bir şekilde kullanabilecek beceriye sahip olur.Laboratuvarda mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numunelerini alıp işleyebilecek ve bunlarda kullanılan testleri-deneyleri yapabilecek bilgiye sahip olur.Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.Hayvan hastanelerinde, veteriner poliklinik ve kliniklerinde, hayvan çiftliklerinde hastalıklardan korunma ve enfeksiyon kontrolü için veteriner hekim gözetiminde hijyen bakım ve sağlık hizmetlerini uygulayabilecek bilgiye sahip olur. Hayvan ve toplum sağlığını tehlikeye atacak salgın ve zoonoz hastalıkların etkenlerini, vektörlerini tanıyacak bilgi birikimine sahip olup bu hastalıkları önlemek için sahada etkin şekilde çalışarak halk sağlığına katkı sağlar.Teorik ve uygulamalı eğitimleriyle hekimin istediği tedavi protokollerini uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile ilgili öğrenmiş olduğu temel, güncel ve pratik bilgileri sahada uygulamaya çevirebilecek bilgi birikimine sahip olur. Hayvan refahı ve davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olarak ilgilendiği hayvanların sağlıklı ve çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlayabilecek beceriye sahip olur.Hayvanlarda, hastalık-sağlık ve üretim ilişkisini kavrayarak verimin arttırılmasında etkin rol alır. Hayvan sağlığında önemli problemlerden olan döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemler almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirebilecek donanıma sahip olur.Nitelikli ara eleman olarak hekim ve hasta/ hasta sahibi arasındaki iletişimi kurabilir; bireysel, grup ve disiplinler arası ekiplerde yer alarak, alanı ile ilgili görevleri yerine getirebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur.Süt sığırcılığı, besicilik, buzağı bakımı konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olur ve bu bilgileri sahada yetkin bir şekilde kullanır. Hayvan besleme ve hayvan yetiştiriciliği alanında temel bilgilere sahip olur. Tek mideli, kanatlı ve ruminantlar arasında sindirim sistemi farklılıklarından kaynaklı olarak besleme protokollerini özelleştirerek uygularHayvan türlerinin üreme organlarının fonksiyonel yapısını bilir, seksüel siklusları ve doğum fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olur. Sahada bu bilgiler eşliğinde, veteriner hekim kontrolünde doğum yardım eder ve östrus zamanlarını belirleyip suni tohumlamada yardımcı olarak görev alır. Veteriner hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilir ve hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yapabilecek yetkinlikte olur. Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları, ırkları, morfolojik yapılarını, fizyolojilerini, hastalık ve korunma yollarını bilir. Bu bilgileri sahada verimi arttırmak için kullanır.Mesleki alan ile ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayıp rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.

Programın Amacı

Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, açıköğretim sistemiyle ev hayvanlarına veya genel olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır. Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Teorik bilgisini pratiğe aktarabilen tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerini bilerek, bu teknolojileri yetkin şekilde kullanarak mesleğini ileriye taşır.Laboratuvardaki hijyen, sanitasyon ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri görevleri sırasında etkin bir şekilde kullanabilecek beceriye sahip olur.Laboratuvarda mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numunelerini alıp işleyebilecek ve bunlarda kullanılan testleri-deneyleri yapabilecek bilgiye sahip olur.Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.
Teorik bilgisini pratiğe aktarabilen tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerini bilerek, bu teknolojileri yetkin şekilde kullanarak mesleğini ileriye taşır.
Laboratuvardaki hijyen, sanitasyon ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri görevleri sırasında etkin bir şekilde kullanabilecek beceriye sahip olur.
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.
Hayvan hastanelerinde, veteriner poliklinik ve kliniklerinde, hayvan çiftliklerinde hastalıklardan korunma ve enfeksiyon kontrolü için veteriner hekim gözetiminde hijyen bakım ve sağlık hizmetlerini uygulayabilecek bilgiye sahip olur.
Hayvan ve toplum sağlığını tehlikeye atacak salgın ve zoonoz hastalıkların etkenlerini, vektörlerini tanıyacak bilgi birikimine sahip olup bu hastalıkları önlemek için sahada etkin şekilde çalışarak halk sağlığına katkı sağlar.
Teorik ve uygulamalı eğitimleriyle hekimin istediği tedavi protokollerini uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile ilgili öğrenmiş olduğu temel, güncel ve pratik bilgileri sahada uygulamaya çevirebilecek bilgi birikimine sahip olur.
Hayvan refahı ve davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olarak ilgilendiği hayvanların sağlıklı ve çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlayabilecek beceriye sahip olur.
Hayvanlarda, hastalık-sağlık ve üretim ilişkisini kavrayarak verimin arttırılmasında etkin rol alır.
Hayvan sağlığında önemli problemlerden olan döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemler almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirebilecek donanıma sahip olur.
Nitelikli ara eleman olarak hekim ve hasta/ hasta sahibi arasındaki iletişimi kurabilir; bireysel, grup ve disiplinler arası ekiplerde yer alarak, alanı ile ilgili görevleri yerine getirebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur.
Süt sığırcılığı, besicilik, buzağı bakımı konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olur ve bu bilgileri sahada yetkin bir şekilde kullanır.
Hayvan besleme ve hayvan yetiştiriciliği alanında temel bilgilere sahip olur. Tek mideli, kanatlı ve ruminantlar arasında sindirim sistemi farklılıklarından kaynaklı olarak besleme protokollerini özelleştirerek uygular
Hayvan türlerinin üreme organlarının fonksiyonel yapısını bilir, seksüel siklusları ve doğum fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olur. Sahada bu bilgiler eşliğinde, veteriner hekim kontrolünde doğum yardım eder ve östrus zamanlarını belirleyip suni tohumlamada yardımcı olarak görev alır.
Veteriner hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilir ve hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yapabilecek yetkinlikte olur. Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları, ırkları, morfolojik yapılarını, fizyolojilerini, hastalık ve korunma yollarını bilir. Bu bilgileri sahada verimi arttırmak için kullanır.
Mesleki alan ile ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayıp rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Laborant ve Veteriner Sağlık alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler2.Veteriner klinikleri3.Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlikler4.Pet, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlikler5.İlaç, aşı, serum gibi biyolojik madde ve sağlık ekipmanları üreten firmalar6.Hayvan hastaneleri7.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitüler8.Yem fabrikaları9.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı suni tohumlama yapan kurumlar10.Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarları11.Hayvancılık danışmanlık büroları 12.Gıda üretimi yapan işletmeler13.Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmeler14.İlaç deposu departmanları15.Hayvansal ürün işleyen işletmeler16.Mezbahalar17.Belediyeler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. 

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.