Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Web Tasarımı ve Kodlama Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Açıköğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Bilgi çağında, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması toplumun her kesiminden insanın, bireysel girişimcilerin, işletmelerin ve kurumların dijital bilgi sağlama, iletişim kurma, ürün pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı web sistemlerini kullanmalarını mümkün kılmıştır. Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programı bireylerin, işletme ve kurumların sadece web sistemlerini kullanmalarını değil, üretmelerini de sağlayacaktır. Bu sayede programa katılacak kişiler teknoloji okuryazarlığı seviyelerini de bir üst düzeye çıkaracaklardır. Sonuçta program katılımcıları, öğrenciler dijital dünyayı sadece anlayan kişiler değil onu kontrol edebilen, onu üretebilen ve yönetebilen kişiler olacaktır. Bu program, hem sektöre giren insan kaynağının yetiştirilmesinde hem de sektörde var olan insan kaynağının bilgilerini tazelemesi anlamında her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Amacı

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programının amacı, Web tasarımı ve kodlama alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca, Web tasarımı ve kodlama alanlarında halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak da amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1- Web tasarımı prensiplerini sayabilmek2- Web tasarımı yapabilmek için gerekli olan temel programları ve HTML ve CSS kodlama sistemerini kullanabilmek3- Web tasarımında kullanmak üzere ihtiyaçları olan görsel, renk ve tipografiyi uygulayabilmek4- Kendine özel grid sistemi ve çoklu ortam aletleri ve “esnek” görseller kullanarak en başından “esnek” (responsive) tasarım geliştirebilmek5- Web tasarım sürecinde ve üretiminde web tasarım estetiği ve sayısal renk şemasılarını kavramak6- Web tasarım sürecinde ve üretiminde kullanıcı testi ve kullanıcı geri dönüşerini testi yapabilmek
Atatürk İlke ve İnkılapları konusunda bilgi sahibi olur.
A2 genel düzeyinde Avrupa Dil Portföyü yabancı dil bilgisine sahip olur.
Öğrencilerin mesleki hayatında etkili yazılı ve sözlü bir anlatım için Türk Dili’ nin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kullanır
Öğrencilerin  alanıyla ilgili karşılaştığı bir problemin çözümü için bilimsel olarak veri toplar ve analiz eder, araştırma sonuçlarına yönelik rapor oluşturur ve sunar.
Bireysel veya grup içerisinde etkin çalışabilir, yetki alabilir ve işin gereğini yerine getirebilir
Yazılım geliştirmede kullanılan veri yapılarını ve programlamada kullanılan temel algoritmaları açıklar.
İnternet ortamına bilgi aktarır, internet sayfaları oluşturur, sunucu taraflı çalışan ve veritabanı kullanan internet uygulamaları geliştirir.
Bilgisayar ortamında ofis programlarını etkin bir şekilde kullanır. Çoklu ortam dosya türlerini ve özelliklerini kavrar. Bu tür dosyaları masaüstü yayıncılık ve animasyon geliştirme yazılımları aracılığıyla oluşturur düzenler ve internet ortamında kullanır.
İnternet ve ağ teknolojilerini, internet bağlantı yöntemlerini ve ağda kullanılan ekipmanları bilir.rı açıklar.
Veritabanı kavramlarını ve türlerini açıklayarak, veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanır ve ara yüz formları geliştirir.
Bir web yazılımının planlama, tasarım, geliştirme, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
Alanında kullanılan standart ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular.
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
İnternet, veritabanı ve otomasyon sistemlerine yönelik uygulamalar geliştirir, kurulumlarını hazırlar ve hatalarını giderir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Web Tasarımı ve Kodlama alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Web Tasarımı ve Kodlama mezunlarına yönelik iş imkanları teknolojinin gelişmesi ile birlikte artmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrenciler, yurtiçi ve yurt dışı özel sektör firmalarının ve kamu kurumların bilgi işlem birimlerinde iş bulabilir veya bu alanda girişimci olabilirler. Mezunların; arayüz geliştirici, web tasarımcı ve kodlama uzmanı gibi çalışabileceği pek çok pozisyon bulunur.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.