Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Levent KAYAPINAR

Tanıtım

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı olarak 1991 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Programın ilk dört yarıyılında dil derslerine ağırlık verilmektedir, son dört yarıyılda ise Çağdaş Yunan edebiyatının tüm dönemlerini kapsayacak şekilde şiir, roman, öykü gibi belli başlı edebi türler incelenmektedir. Başarılı olan öğrenciler Yunanistan'a üniversitelerin yaz okullarına Yunanca eğitimi için gitmektedirler.

Programın Amacı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı dört yıllık lisans eğitimi verir. Bu süre içinde Yunan dilini, bu dili hiç bilmeyenlere, yabancı dil olarak öğretmeyi amaçlar. Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencinin Çağdaş Yunan dilinin yanısıra Yunan tarihi ve Yunan edebiyatının önemli dönemleri hakkında da bilgi sahip olması hedeflenir.Bu Anabilim Dalı'ndan mezun olan öğrencilerin Yunan dilini yetkin bir biçimde öğrenmesi amaçlanır. Her mezunun Yunan dilini iyi derecede, konuşma, anlama ve yazma yeteneklerinin gelişmesi sağlanır. Bunların yanısıra öğrencilerin Modern Yunanistan hakkında (tarihi, edebiyatı, sineması, kültürü) bilgi sahibi olması amaçlanır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Anabilim Dalından mezun olan bir öğrenci Yunanca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Yunanca'ya çeviri yapma tekniklerini kullanır. Yunan dilinde yetkinlik kazanarak özgün çalışmalar yapar ve Yunanca'yı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmede kullanır.
Kendi kültürü dışındaki bir kültürün özelliklerini tanımlar.
Yunanca'dan Türkçe'ye çeviri yapma tekniklerini kullanır.
Türkçe'den Yunanca'ya çeviri yapma tekniklerini kullanır.
Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanıyla ilgili olguları kavramsallaştırır.
Yunan dilinde yetkinlik kazanarak özgün çalışmalar yapar.
Mezuniyet sonrası kendini geliştirme sürecine devam eder.
Öğrendiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmelere duyarlıdır ve izler.
Yunanca'yı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmede kullanır.
Farklı kültürlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilir.
Bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezun Olanların İstihdam Alanları: Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Yunan Elçilikleri, rehberlik, öğretmenlik vb.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.