Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Japon Dili ve Edebiyatı Programı

Tanıtım

Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1986 yılında kurulmuş olup Türkiye’de Japonya araştırmaları eğitimi veren ilk kurum olma özelliğine sahiptir. Japonya üzerine lisans programı bulunan üniversitelerden farklı olarak akademik yükselmeye yönelik Yüksek Lisans ve Doktora programları sadece anabilim dalımızda bulunmaktadır. Japon Hükümeti tarafından hibe edilen Anabilim Dalımıza ait bir dil laboratuarı vardır. Anabilim Dalı Kütüphanesi Japonya ile ilgili hemen her alanda kitap bulunduran, zengin bir kütüphanedir. Her yıl, Anabilim Dalımız tarafından sınavlarla belirlenen 3 lisans öğrencisi, tam burslu ve yarı burslu olarak öğrenim görmek üzere Japonya’daki anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gönderilmektedir. Bu bursların dışında Japon Hükümeti tarafından sınavla öğrenci seçilen ya da kontenjan tahsis edilen burslar da bulunmaktadır. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için farklı programlarla Japonya’da araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini, Anabilim Dalımıza bağlı Japonoloji Öğrenci Topluluğunda uygulamaya geçirebilir, kendi ilgi alanları ile ilgili kültürel bilgiler edinebilirler. Japonoloji Öğrenci Topluluğu bünyesinde 2007 yılı itibariyle kaligrafi, manga, anime, Japon zeka oyunları, Japon dansı, Japon yemekleri, origami, Japonca konuşma grupları bulunmaktadır. Japonoloji Topluluğu etkinliklerine, üniversitemize değişim öğrencisi olarak gelen Japon öğrenciler de katılmaktadır.

Programın Amacı

Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; Japon dilini, edebiyatını, tarihini ve kültürünü incelemeye ve öğretmeye yeterli, Türkiye’deki Japonya ile ilgili bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Japonca'nın dilbilgisel yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Japonca'nın yazı sistemi hakkında bilgi sahibi olur. Japon Kültürü ile ilgili bilgi sahibi olur.  Japonca yazılı belgeleri okuma ve değerlendirir. Japonca yazım kuralları üzerine bilgi sahibi olur. Japonca edebi eserler üzerine bilgi sahibi olur. Japon Tarihi ve Türk - Japon İlişkileri üzerine bilgi sahibi olur.Discuss Japanese History and Turkish-Japanese relations.
PY1 : Japonca'nın dilbilgisel yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY2 : Japonca'nın yazı sistemi hakında bilgi sahibi olur.
PY5 : Japon Kültürü ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY7 : Japonca yazılı belgeleri okuma ve değerlendirir.
PY 11 : Japonca yazım kuralları üzerine bilgi sahibi olur.
PY 12 : Japonca edebi eserler üzerine bilgi sahibi olur.
PY 13 : Japon Tarihi ve Türk - Japon İlişkileri üzerine bilgi sahibi olur.
PY6 : Japonya araştırmalarında gerekli olacak temel bilgi ve araç gereç kullanımı bilgisine sahip olur.
PY8 : Yazılı metinlerin Türkçe ya da Japoncaya aktarır.
PY 10 : Çeşitli konularda Japonca metin oluşturur.
PY 9 : Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
PY 14 : Türkçe ve Japonca arasındaki dil yapılarının algılama farklarını belirler.
PY16 : Yazılı metinleri Türkçe ya da Japonca'ya çevirme yetisi kazanır.
PY3 : Konuşulanı anlama günlük konuşma, resmi konuşmalar ve sunum gibi ortamlarda kendini ifade edebilme yetisi kazanır.
PY4 : Japonca dilbilgisi yapılarını kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.
PY 15 : Toplumsal,kültürel,bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.
PY 17 : Japon Toplumundaki tutum ve davranışlara uygun bir şekilde davranma becerisi kazanır ve bu becerileri iş yaşamında uygular.
PY 18 : Japonların kültürel değerlerini anlama yetisi kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Japon Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı, Japonya Büyükelçiliği, Konsolosluk, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Turizm Bakanlığı, çeşitli Japon şirketleri, Türk – Japon ortaklığı ile kurulmuş şirketler, çeşitli havayolları, üniversiteler ve Japonca öğreten dil kurslarında görev yapabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.