• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Salih ÇEÇEN

Tanıtım

Sumeroloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içerisinde yer alan bir filoloji branşıdır. Bu Anabilim Dalı’nda M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında araştırma yapılmaktadır. Çivi yazısının icadı, hangi evrelerde ne gibi değişikliklere uğradığı, hangi halklar tarafından kullanıldığı gibi, temel konulara yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde kullanılmış olan Eski Asur çivi yazısı ve dili hakkında, orijinal belgeler kullanılarak detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Bu Anabilim Dalı Anadolu’nun eskiçağ tarihini aydınlatmak için, kaynak dil bilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

M.Ö. 3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Çivi yazısının ortaya çıkışı, gelişimi; çivi yazısı işaretleri; bu yazının nasıl uygulandığı; hangi kavimler tarafından kullanıldığı konularında detaylı bilgi sahibi olur. Sumer dili ve grameri; bu dille yazılmış ticari, tarihi ve edebi çivi yazılı metinler konusunda bilgi sahibi olur.
PY1. M.Ö. 3300-500 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Çivi yazısının ortaya çıkışı, gelişimi; çivi yazısı işaretleri; bu yazının nasıl uygulandığı; hangi kavimler tarafından kullanıldığı konularında detaylı bilgi sahibi olur.
PY3. Sumer dili ve grameri; bu dille yazılmış ticari, tarihi ve edebi çivi yazılı metinler konusunda bilgi sahibi olur.
PY4. Kayseri-Kültepe’de bulunmuş, Eski Asur lehçesiyle yazılmış binlerce çivi yazılı tablet ve bunların yazıldığı dil olan Akadça hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
PY5. Mari’de bulunmuş çivi yazılı mektuplar ve Akadça’nın Eski Babil lehçesi konusunda bilgi sahibi olur.
PY6. Urartuca yazılmış kitabeler ve Urartu dili hakkında bilgiler edinir.
PY7.Akadca yazılmış dini ve edebi metinler hakkında bilgi sahibi olur.
PY8. Çivi yazısı işaretlerini okuyup yazabilir.
PY9. M.Ö. 3300-500 tarihleri arasında Mezopotamya ve Anadolu’da yaşamış kavimlere ait kültür ve dillerin inceliklerini tartışabilir.
PY10. Sumerce yazılmış çivi yazılı metinlerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY11. Eski Asurca yazılmış çivi yazılı metinlerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY12. Eski Babilce yazılmış çivi yazılı metinlerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY13. Akadça yazılmış çivi yazılı metinlerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY14. Urartuca yazılmış çivi yazılı kitabelerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY15. Yeni Asurca yazılmış çivi yazılı metinlerin transkripsiyon ve tercümelerini yapabilir.
PY16. Çivi yazısı ve bu yazının kullanıldığı diller hakkında edindiği bilgilerle bu alanda çalışma becerisi elde eder.
PY17. Çivi yazısı üzerinde dikkatli ve düzenli çalışma yetkinliği kazanır.
Eski Asur Devri hakkında bilgi sahibi olur.
Eski Babil Devri hakkında bilgi sahibi olur.
Kasitler Devri hakkında bilgi sahibi olur
Orta Asur Devri hakkında bilgi sahibi olur.
Hititler sonrası Anadolu kültür tarihi hakkında bilgi sahibi olur
Yeni Asur Devri hakkında bilgi sahibi olur

Kazanılan Derece

Filolog

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, Müzeler, Kültür Bakanlığı

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.