Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı

Tanıtım

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı dil ile birlikte (A1'den C1'e kadar) geniş bir yelpazede edebiyat ve kültür dersleri sunmaktadır. İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü, İtalyan dilinin yanı sıra, öğrencilere edebiyat ve tarih aracılığıyla İtalyan kültürüne yaklaşma imkanı da sağlamaktadır. Öğrenciler kariyerlerine medya, uluslararası ticaret ve eğitim, hükümet hizmeti, seyahat, turizm ve iletişim gibi farklı alanlarda devam edebilirler. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı, Türkiye'nin en eski İtalyan dili programıdır ve 1960'tan bu yana eğitim vermeye devam etmektedir.

Programın Amacı

Öğrencilerin Anabilim Dalında Roma ve İtalya Tarihi, İtalyan Edebiyatı Tarihi ve yazar, şairleri ile ilgili edindikleri bilgiler dört yıllık öğretim süreci içinde Latince, Mitoloji, Sanat Tarihi v.b.gibi yan dal dersleri ile pekiştirilmektedir. Uygarlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olan İtalya'nın dil, kültür ve edebiyatını araştıran ve öğretimini yapan bu Anabilim dalı İtalya'nın bu zenginliğinin ülkemizde tanıtılmasına katkıda bulunarak çağdaş dünya ile rekabet edebilmemize destek olur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İtalyan dili ve edebiyatı ile ilgili birincil kaynakları okuyabilir ve inceleyebilir. İtalyanca ile ilgili olayları kavarayabilir ve bu olaylar arasında bağlantı kurabilir. İtalyan dili ve edebiyatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve gerekli durumlarda kültürler arası karşılaştırma yapar. İtalyancayı farklı alanlarda kullanabilir.
PY1.Hazırlık sınıfında kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, İtalyanca ile ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkilerin farkına varır.
PY2.Bilimsel araştırma yöntemlerinin farkına varır.
PY3.İtalyanca ile ilgili temel konuları ileri düzeye taşıyabilme.
PY4. Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır ve bu kültürler arasında İtalyan kültürü ve Türk kültürü arasında bağlantılar kurabilir.
PY5.İtalyan dilinin kullanıldığı alanlar hakkında bilgi sahibidir.
PY6.İtalyan dili ve edebiyatı ile ilgili birincil kaynakları okuyabilir ve inceleyebilir.
PY7.İtalyanca ile ilgili olayları kavarayabilir ve bu olaylar arasında bağlantı kurabilir.
PY8.İtalyan dili ve edebiyatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve gerekli durumlarda kültürler arası karşılaştırma yapar.
PY9.İtalyancayı farklı alanlarda kullanabilir.
PY10.Bireysel ve topluluk çalışmalarında sorumluluk duygusuyla hareket eder, verilen görevleri etkin bir biçimde gerçekleştirir.
PY11.Birey olarak gelişmede İtalyancayı kullanır ve kendisini hem anadilde hem de yabancı bir dilde ifade eder.
PY12.Öğrendiği bilgileri faydalı ve etkin bir şekilde kullanabilir.
PY13.İtalyancayı,bir sorgulama bir ilerleme aracı olarak kullanarak, dilde yetkinlik kazanır.
PY14.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
PY15.Bilgi edinme ve edinilen bilginin faydalı ve etkin bir şekilde kullanır.
PY16.Hem İtalyan Dili ve Edebiyatıyla ilgili hem de diğer alanlarla ilgili sanatsal ve kültürel etkinliklere sosyal bir şekilde katılır.
PY17.Hem kendi ülkesinde hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme, bilgi sahibi olma ve yorumlama.
PY18.Hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiştir.
PY19.Farklı kültürlere uyum sağlar ve bu kültürlerle iç içe yaşayabilir.
PY20.Bireysel ve toplumsal sorunlara ilişkin görüş ve fikirlerini serbestçe paylaşabilme, özgüven kazanma.
PY21.Ülkeyi temsil ettiğini unutmadan tutum ve davranışlarına dikkat eder ve sorumlu davranır.
PY22.İletişimin ve bilginin temel oluşturduğu bir dünyada bilgiyi akatarmada görevli olma.
PY23.İletişim becerilerini kullanarak toplumlar arası birlikteliği ve farkındalığı arttırır.
PY24.Yabancı kültürleri tanıtır ve kendi ulusal kültürünün temsilcisi olur.
PY25.Davranış ve sözlerinin hem bireysel hem de toplumsal getirilerinin farkındadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İtalyan Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları dil öğretimi yapan kurumlarda (Konservatuar, İtalyan Lisesi, TÖMER, v.b.) öğretmenlik yapabilir, T.C. Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı gibi pek çok resmi kurum bünyesinde tercüman olarak çalışabilir, bankalarda, özel sektörde özellikle tekstil ve dış ticaret alanlarında ve turizm ile ilgili kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.