Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Leh Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Lehçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Seda KÖYCÜ

Tanıtım

1986 yılında açılan Polonya Dili ve Kültürü (Leh Dili veEdebiyatı ) Programı Polonya Dilini ve Kültürünü tanıtmayı ve bu dilikullanabilme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, programdafonetik, gramer, çeviri, kültür tarihi ve edebiyat tarihi dersleriverilmektedir. 

Programın Amacı

Polonya Edebiyatı, kültürü, tarihi, dili, sineması konularında tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler ile ilgili olarak bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Polonya Edebiyatı hakkında kapsamlı araştırma yapabilme becerisi kazanır. Çok yönlü araştırma becerisi kazanır.Lehçe edebi metinlerin Türkçe’ye nasıl çevrilebileceğine dair bilgiye sahip olur. Lehçe sözlü anlatım becerisi kazanır. Lehçe yazılı anlatım becerisi kazanır. Lehçe metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, içerik ve anlam çerçevesinde inceler. Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Leh Dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
PY1. Ortaçağ’dan Barok Dönemine kadar Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Aydınlanma-Romantizm-Realizm Dönemleri Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY3. Genç Polonya Dönemi Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY4. İki Savaş Arası Dönem ve II. Dünya Savaşı Dönemi ile sonrası Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY5. Çağdaş Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY6. Kuruluşundan bu yana Polonya kültürüne dair kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY7. Türkçe metinlerin Lehçe’ye nasıl çevrilebileceğine dair bilgiye sahip olur.
PY8. Lehçe metinlerin Türkçe’ye nasıl çevrilebileceğine dair bilgiye sahip olur.
PY9. Lehçe gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY10. Lehçe kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY11. Lehçe ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY12. Temel cümleleri Türkçe’den Lehçe’ye çevirebilir.
PY13. Temel cümleleri Lehçe’den Türkçe’ye çevirebilir.
PY14. Türkçe edebi metinlerin Lehçe’ye çevirilerini yapar.
PY15. Lehçe edebi metinlerin Türkçe’ye çevirisini yapar.
PY16. Türkçe tarihi metinlerin Lehçe’ye çevirisini yapar.
PY17. Lehçe tarihi metinlerin Türkçe’ye çevirisini yapar.
PY18. Türkçe siyasi metinlerin Lehçe’ye çevirisini yapar.
PY19. Lehçe siyasi metinlerin Türkçe’ye çevirisini yapar.
PY20. Türkçe gazete diliyle yazılmış metinlerin Lehçe’ye çevirisini yapar.
PY21. Lehçe gazete diliyle yazılmış metinlerin Türkçe’ye çevirisini yapar.
PY22. Bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak bağımsız çalışmalar yapabilir.
PY23. Leh Dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
PY24. Lehçe metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY25. Lehçe yazılı anlatım becerisi kazanır
PY26. Lehçe sözlü anlatım becerisi kazanır.
PY27. Çok yönlü araştırma becerisi kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alman Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Filolog unvanı alan mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kamu kurumlarında ve özel inşaat, turizm ve ticaret firmalarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.