Fen Fakültesi

Fizik Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ali YAMAN

Tanıtım

Fizik bölümünde Lisans eğitimi dört yılda tamamlanır. İlk iki yıl temel matematik ve kimya dersleri, fizik derslerine ek olarak, Matematik ve Kimya Bölümleri tarafından verilir.   Üçüncü yıl dersleri fizik ağırlıklı olup atom ve molekül düzeyinde temel teoriler öğretilir. Temel derslerin yanında 5 tane laboratuvar dersimiz de öğrencilerin ölçme ve deney becerileri geliştirilir. Dördüncü yıl dersleri seçmeli olduğundan öğrenciler kariyer planlaması doğrultusunda Fen ve Mühendislik fakültelerinin her bölümünden ders alabilir. Böylece mezunlarımızın disiplinler arası çalışmalarda etkin rol alabilmesi sağlanır. Birinci sınıfta verilen Bilgisayara Giriş dersine ek olarak, ikinci sınıftan başlayarak verilen bilgisayar derslerinde fizik ve matematik uygulamaları ile bilgisayar kullanımı pekiştirilir. Fizik Bölümünde AKTS mezuniyet kredisi  240 olarak belirlenmiştir. 188 kredilik zorunlu dersler yanında en az 52 kredilik seçmeli ders alınması mezuniyet için gereklidir. Fizik Bölümünde 2013-2014 eğitim döneminde 21 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Programın Amacı

1. Evrenin temel yasalarını bilen, temel matematik bilgisine sahip, deney tasarımı yapabilen  ve bilgisayar deneyimi olan   2. Araştırma ve endüstri projelerinde takım çalışmasında başarılı, diğer bilim alanları ve teknolojilerin gelişmesindeki fizik ilkelerinin katkısını takdir eden, bilimsel ilkelere ve kanıtlara dayanarak  değerlendirme yapan,   3. Araştırmacı, öğretmen ve teknik eleman olarak çalışabilen, öğrenciler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fiziğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur ve fizik alanındaki problemler hakkında bilgi sahibi olur. Analitik düşünme yöntemini kullanarak bir fiziksel problemi analiz eder. Deney ve gözlem yoluyla bir fizik kuramının geçerliliğini sınar. Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
PY 1. Evreni biçimlendiren temel fizik ilkelerini açıklar.
PY 2. Fizikte matematiksel yöntemleri kullanır.
PY 3. Çeşitli fiziksel niceliklerin deneysel ölçüm yöntemlerini seçer ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
PY 4. Deney ve gözlem sonuçlarını yorumlar.
PY 5. Bir fiziksel problemin kökenindeki fizik ilkelerini ve varsayımları belirler.
PY 6. Deneysel bir projenin sonuçlarını veya bir fizik probleminin çözümünü yazılı ve sözlü olarak sunar.
PY 7. Bir fiziksel ilkeyi anlamak veya kanıtlamak için gerekli deneysel tasarımı yapar.
PY 8. Bilimsel bir araştırmada veya problemlerin çözümünde bilgisayarı etkin olarak kullanır.
PY 9. Bir projenin yürütülmesinde ekip çalışması içinde veya bağımsız olarak etkin rol alır.
PY 10. Toplum ve çevre ile ilgili problemlerde sorumluluk alır.
PY 11. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
PY 12. Disiplinler arası çalışmalarda veya teknolojinin gelişmesinde fizik ilkelerinin rolü hakkında çevreyi bilgilendirir.
PY 13. Bilimsel sorgulama yöntemlerini günlük hayatına uygular.
PY 14. Bilim ve teknoloji üretiminde uluslararası rekabete uyum sağlama bilincine sahiptir.
PY 15. Çalışmalarında mesleki etik ilkelerine dikkat eder.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Fizikçiler ileri teknolojilerin temelini oluşturan bilgi üretim süreçlerinde, yeni bilimsel buluşların uygulamaya geçirilmesinde ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesinde vazgeçilmez elemanlardır. Fizik Bölümünün Mezunları, akademisyenlikten başka çeşitli kurumlarda (TAEK, TÜBİTAK, ROKETSAN, ASELSAN, TEDAŞ, TELEKOM, T.S.E, M.K.E., M.S.B., Meteoroloji, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, T.R.T., TÜPRAŞ, T.H.Y., D.D.Y., TAI, Askeri Kalite Kontrol, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıkları, Hastaneler, Tıbbi Cihazlar, her türlü ARGE Kuruluşlarında, İletişim Sektöründe, v.b.) görev yapmaktadırlar. Ayrıca özel sektörde bazı fabrika, iş yeri ve bilgisayar sektöründe çalışmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.