Fen Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sait HALICIOĞLU

Tanıtım

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin teorisi, tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bir öğrenim alanıdır. Bu alan, programlama, algoritmalar, veri yapıları, yazılım geliştirme, bilgisayar mimarisi, yapay zeka, makine öğrenimi, veritabanı sistemleri, ağlar ve daha fazlasını kapsar. Bilgisayar Bilimleri, bilgisayar sistemlerinin ve hesaplama süreçlerinin temelini oluşturan prensip ve kavramları anlamaya odaklanır. Teorik ve pratik yönleriyle ilgilenir, problem çözme, algoritmik düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerilerine vurgu yapar. Bilgisayar Bilimciler, yeni teknolojiler geliştirme, verimli algoritmalar tasarlama, yazılım sistemleri oluşturma ve karmaşık hesaplama problemlerine çözüm bulma üzerine çalışır. Bilgisayar Bilimi, teknoloji, iletişim, sağlık, finans, eğlence ve bilimsel araştırma gibi çeşitli alanlarda çağımızı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Yazılım geliştirme, veri analizi, siber güvenlik, yapay zeka, robotik ve bilgisayar grafikleri gibi alanlarda uygulamaları vardır. Bilgisayar Bilimi, sürekli olarak bilgi işleme alanında mümkün olanın sınırlarını zorlayan dinamik ve gelişen bir alandır. Bu alanda başarılı olmak için matematiksel temel, problem çözme becerileri, eleştirel düşünme yetenekleri ve yenilikçilik tutkusu gereklidir.

Programın Amacı

Bilgisayar Bilimi'nin amacı, bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin prensiplerini, teorilerini ve uygulamalarını incelemektir. Bilgisayarların nasıl çalıştığını, karmaşık sorunları nasıl çözebileceğini ve verimli ve yenilikçi yazılım çözümleri geliştirmeyi amaçlar. Bilgisayar Bilimi, algoritmalar, programlama dilleri, yapay zeka, veri analizi, bilgisayar mimarisi gibi alanlarda bilgi ve teknikleri ilerletmeyi hedefler. Temel amacı yeni teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmak, hesaplama verimliliğini artırmak ve bilim, endüstri ve toplumun çeşitli alanlarında ilerlemeleri mümkün kılmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler, programlama, algoritmalar, veri yapıları, yazılım geliştirme ve bilgisayar mimarisi gibi bilgisayar bilimi prensipleri, teorileri ve uygulamaları hakkında derin bir anlayış kazanacaklardır. Karmaşık hesaplama sorunlarına etkili çözümler üretme yetenekleri ve problem çözme becerileri gelişecektir. Öğrenciler, yazılım sistemleri ve uygulamaları geliştirmek için programlama dilleri ve araçları konusunda uzmanlaşacaklardır. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojileri öğrenecek ve farklı alanlarda uygulamalarını anlayacaklardır. Mezunlar, yazılım geliştirme, veri analizi, siber güvenlik ve araştırma gibi alanlarda kariyer yapabilecek ve hızla değişen bir alanda başarılı olmak için gerekli becerilere sahip olacaklardır.
Bilgisayar biliminde temel kavramları ve prensipleri sağlam bir şekilde anlayabilme.
Çeşitli alanlarda karmaşık problemleri çözmek için hesaplama düşünme becerilerini uygulayabilme.
Verilerin etkili bir şekilde işlenmesi ve manipülasyonu için algoritma tasarlama, uygulama ve analiz etme.
Uygun programlama dilleri, çerçeveler ve araçlar kullanarak yazılım sistemleri geliştirme.
Bilgisayar mimarisi prensiplerini ve bilgisayar sistemlerinin organizasyonunu anlama.
Hesaplamalı problemleri modellemek ve analiz etmek için matematiksel ve istatistiksel teknikleri uygulama.
Yazılım uygulamaları için etkileşimli kullanıcı arayüzleri tasarlama ve geliştirme.
Güvenilir yazılım sistemleri tasarlamak, test etmek ve sürdürmek için yazılım mühendisliği prensiplerini uygulama.
Bilgisayar kullanımının etik ve sosyal etkilerini anlama ve mesleki ve etik standartlara uyma.
Veritabanı tasarımı ve yönetimi prensiplerini uygulayarak verileri verimli bir şekilde depolama ve geri alabilme.
Ağlar ve bilgisayar güvenliği ile ilgili problemleri analiz etme ve çözme konusunda yetkinlik gösterme.
Büyük veri kümelerini analiz etmek ve işlemek için makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini uygulama.
Gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma ve değişen teknolojik trendlere uyum sağlama.
Yenilikçi bilgisayar çözümleri geliştirmek için multidisipliner ekiplerde etkili bir şekilde işbirliği yapma.
Sözlü sunumlar ve yazılı raporlar aracılığıyla teknik kavramları ve fikirleri etkili bir şekilde iletebilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Bilimleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bilgisayar Bilimi mezunları, çeşitli sektörleri kapsayan çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir. Yazılım geliştiricileri olarak çalışabilirler, bilgisayar programları ve uygulamaları oluşturup sürdürerek. Web geliştirme, mezunların web sitelerini ve web uygulamalarını tasarlaması ve oluşturması alanında uzmanlaşabilecekleri bir diğer alan olarak öne çıkar. Güçlü programlama ve algoritmik becerileriyle mezunlar, büyük veri setlerinden içgörüler elde etme amacıyla veri analizi ve veri bilimi alanlarında kariyer yapabilirler. Yapay zeka ve makine öğrenmesi alanı da mezunlara akıllı sistemler ve algoritmalar geliştirme imkanı sunarak heyecan verici fırsatlar sunar. Bunun yanı sıra mezunlar, bilgisayar sistemlerini tehditlere ve zafiyetlere karşı koruyan rollerde siber güvenlik alanında çalışabilirler. Veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, yazılım test ve kalite güvencesi, araştırma ve akademik kariyerler de Bilgisayar Bilimi mezunlarının diğer potansiyel kariyer yollarıdır. Bu kadar çeşitli fırsatlarla Bilgisayar Bilimi mezunlarına, çeşitli endüstriler ve sektörlerde geniş bir perspektif sunulmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.