Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SOYER

Tanıtım

Türkiye’nin kendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir programdır.

Programın Amacı

- Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı,- Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen,- Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan,- Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan,- Gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilenmezun yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilir. Araştırmaya ve geliştirmeye odaklıdır. Takım çalışmasına uyum sağlar. Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü ve çağın sorunlarına duyarlıdır. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ve süreç denetimi konularındaki bilgileri uygular. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda bilgiye sahiptir. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahiptir.
PY1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.
PY2. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
PY3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlayabilir.
PY4. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilir.
PY5. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
PY6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
PY7. Etkin iletişim kurabilir.
PY8. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim verir.
PY9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
PY10. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
PY11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilir.
PY12. Türevsel denklemler, organik kimya, fizikokimya ve mikrobiyoloji konularında bilgi sahibi olur.
PY13. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ve süreç denetimi konularındaki bilgileri uygulayabilir.
PY14. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
PY15. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar,• Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel gıda firmaları, gıda laboratuarlarıgibi alanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.