Mühendislik Fakültesi

Enerji Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mustafa TUTAR

Tanıtım

Ankara Üniversitesi, Enerji Mühendisliği lisans programı olan Türkiye'deki ilk üniversitedir. Program dili %100 İngilizcedir. 2017 yılında Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü'nde kurulmuştur. Bölüm kontenjanı 20 T.C uyruklu ve 10 yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplamda 30 öğrencidir. Programımız disiplinler arası işbirliğine dayandığı için akademik gelişmelere açıktır. Ayrıca temel bilimlerin (fizik, kimya ve matematik) ve ana mühendisliklerin (Kimya, Elektrik-Elektronik ve Makine) kombinasyonundan meydana gelen programın, yeni bir yaklaşım olmasından dolayı önemli ve yararlı olduğuna kuvvetle inanmaktayız. Bölümümüzün başlıca araştırma konuları yenilenebilir enerji teknolojileri,  enerji üretim sistemlerinin tasarımı, modifikasyonu ve iyileştirilmesi, enerjinin depolanması ve enerji malzemelerinin üretimidir. Bölümün misyonu, kamu ve özel sektörün enerji üretimi ve planlanması, servisi, verimliliği, alternatif enerji kaynakları, araştırma geliştirme, ilgili enerji malzemelerinin seçimi, geliştirilmesi ve kullanılması gibi çok geniş bir alanda çalışacak, uluslararası seviyede başarıya sahip öğrencilerin yetiştirilmesi ve mezun edilmesidir. Vizyonu ise dünya standartlarında eğitim ve araştırma altyapısına sahip Türkiye'deki nadir mühendislik programlarından biri olabilmektir.

Programın Amacı

Enerji Mühendisliği bölümünde a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında, enerji verimliliği ve servisleri, fabrika mühendisliği, alternatif enerji teknolojileri, mevcut ve yeni enerji malzemelernin üretimini gerçekleştirecek, b) Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara integre olacak ve uluslararası araştırmalara katılabilecek, c) Lisansüstü çalışmalar gerçekleştirebilmek için gerekli kültür ve bilgi birikimine sahip olacak, d) Ulusal ve uluslararası proje yapan, geliştiren, gerçekleştiren ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, e) Yenilikçi ve evrensel etik değerlere sahip çağdaş mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Enerji Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır; Enerji Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular; Enerji Mühendisliği alanında kurumsal ve uygulamalı bilgileri gerekli modern teknik ve araçları seçerek bunları problemin çözümünde kullanılır.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Mühendisliği problemlerinde kullanır.
Enerji Mühendisliğine ilişkin problemleri tanımlar, modeller ve çözümler.
Girişimcilik ve proje yönetimi, sürdürülebilir yenilikçilik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Deney tasarlar, deney yapar, verileri çözümler ve sonuçları yorumlar.
Mühendislik uygulamaları için ileri teknikleri ve programları kullanabilir.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında yer alabilir.
Yaşamboyu öğrenmeyi kullanır, yeni teknoloji ve uygulamaları analiz eder, anlar ve kullanabilir.
Bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcılık becerisi sergiler.
Bilgi ve araştırma tecrübesini kimya, fizik ve elektrik-elektronik mühendislikleri gibi farklı disiplerde yapılan çalışmalarda kullanabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; a. Enerji ve Tabii Kaynaklar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlıkta, b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi enerji ile ilgili devlet kurumlarında, c. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ), Devlet Su işleri (DSİ), Maden Tetkik Arama (MTA), BOTAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi devlet kurumlarında, d. Enerji üretiminin gerçekleştirildiği termik santral, hidroelektrik santral, nükleer santral gibi kuluşlarda, e. Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilikçi, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri alanında araştırmacı ve tasarımcı, f. Savunma sanayi, Elektronik sanayi, Demir-çelik sanayi, Cam-seramik ve refrakter sanayi, Metal sanayi, Metal döküm sanayi, Metal şekillendirme ve işleme sanayi gibi alanlarda; mühendis, planlayıcı, uzman, yönetici, müdür, daire başkanı vb olarak istihdam edilirler. g. Ayrıca, enerji üretiminin gerçekleşeceği tesislerin tasarım mühendisliği, AR-GE şirketleri ve üniversitelerde araştırmacı olarak da istihdam edilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.