Ziraat Fakültesi

Süt Teknolojisi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Tuba ŞANLI

Tanıtım

Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların doğumundan itibaren vazgeçilmez besin maddesi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. gibi diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla kurulmuş olan ve bu alanda eğitim veren bir disiplindir. Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Süt Teknolojisi Programı’nda, süt ve süt ürünleri derslerinin yanı sıra; temel ziraat ve mühendislik dersleri de verilmektedir. 

Programın Amacı

Bölüm, öğrencilerine AB sürecinde sektörün gerektirdiği; uluslararası standartlarda güvenli süt üretimi için gerekli teorik, pratik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaç edinmiştir. Eğitim programı, mezunlarını dinamik olarak hızla gelişen endüstriye adapte etmek üzere sürekli olarak güncellenmektedir. Lisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü’nün eğitim-öğretim programı öğrencilere, süt üretiminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Süt teknolojisi, mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi, süt kimyası, biyokimyası ve fizikokimyası konularında yeterli bilgiye, süt sanayiinde mevcut teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözümleyebilme, yeni teknolojileri uygulayabilme, geliştirebilme ve süt ve ürünlerinin kalite kontrolü için gerekli analizleri yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisine sahip, süt endüstrisi işletmeciliği, organizasyonu ve projelendirilmesi konularında bilgi ve uygulama donanımına sahiptir.  
PY1: Organik kimya, analitik kimya, fizikokimya, süt kimyası ve biyokimyası, süt mikrobiyolojisi ve süt biyoteknolojisi konularında yeterli bilgiye sahip olma
PY4: Gıda güvenliği, kalite sistemleri ve gıda kodeksi konularında yeterli bilgi birikimine sahip olma
PY17: Mikroorganizmaların davranışları, beslenme alışkanlıkları, metabolizmaları ve gelişme koşulları hakkında bilgi sahip olma
PY2: Biyolojik ve kimyasal kinetik, ısı ve kütle aktarımı konularındaki bilgileri uygulamalar yapabilme
PY5: Süt ve ürünleri ile ilgili standartları, süt ve ürünlerinde kalite kontrolü konularında yeterli bilgi sahibidir.
PY14: Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırma
PY18: Ürünlerin bozulma nedenleri ve muhafaza yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
PY9: Gıda bilimi ve teknolojisi ile beslenme konularında yeterli bilgi birikimine sahip olma
PY11: Mevcut teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözebilir.
PY16: İletişim becerilerine (sözlü, yazılı, görsel sunum) sahip olma
PY15: Mesleki uygulama alanlarında çevre ve iş güvenliği bilinci kazanma
PY3: Süt ve ürünlerinin bozulma nedenleri ile süt ve ürünleri üretim teknolojileri ve muhafaza yöntemleri konusunda yeterli bilgi sahibi olma
PY6: Süt teknolojisinde kullanılan temel işlemler konusunda bilgi birikimini uygulamaya aktarabilme
PY7: Süt ürünleri üretiminde sanitasyon kurallarının uygulanması ve hijyenik koşulların oluşturulması konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma
PY8: Süt Endüstrisinde fizibilite, projelendirme ve süt endüstrisi işletmeciliği alanlarında uygulama becerisine sahip olma
PY10: Süt teknolojisi alanında mevcut bilgilerini kullanabilir ve alana ilişkin yeni teknolojilere uyum sağlama
PY12: Süt teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
PY13: Süt ve ürünlerinde gerekli analizleri yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
PY19: Ürün kontrolleri için gerekli mikrobiyolojik analizleri yapar ve sonuçlarını değerlendirebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Süt Teknolojisi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Dört yıllık bölüm eğitimini tamamlayan öğrenciler, Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaktadır. Her türlü mesleki bilgi ve beceriye sahip olarak eğitimini tamamlayan bölüm mezunları, süt ve ürünleri sektöründe hizmet veren kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.