Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Hakan KARABIYIK

Tanıtım

Programımızın yer aldığı Spor Bilimleri Fakültesinin temelleri 1983 yılında Ankara üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak atılmıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılarak 30 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. 2013 yılında ise Bakanlar Kurulu kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi programı Gölbaşı 50. Yıl Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi binasında eğitim-öğretime devam etmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektedir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Bu programda hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri ve sporda psiko-sosyal alanlar anabilim dalları ile ilgili teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. Ayrıca Bölümde verilen eğitim ile; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanlar yetiştirilmektedir.

Programın Amacı

Ülkemizin spor alanında ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektir. Spor alanına yönelik yetenek seçimini bilen, yaş grubuna göre antrenman programı yapabilen sportif teknik ve taktiğin gelişmesi için uygulamalar yapabilen uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca Bölümde verilen eğitim ile; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Antrenörlük Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.- Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesini yapar, alanındaki işleri yasalar ve mesleki standartlar çerçevesinde yapar, temel hak ve hürriyetleri gözetir, hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir, kişisel bakıma özen gösterir.
PY1-Antrenman bilimi ile ilgili kavramları bilir ve bunları farklı disiplinlerle ilişkilendirir.
PY2-Antrenman yöntemlerini ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
PY3-Spor organizasyonlarının yapı ve işleyişini açıklar.
PY4-Performans ve yetenek ölçüm yöntemlerini açıklar.
PY5-Psikolojinin spor performansına etkisiyle ilgili bilgi sahibidir.
PY6-Spor sakatlıklarının önlenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilgi sahibidir.
PY7-Sporcu beslenmesi ile ilgili bilgi sahibidir.
PY8-Toplum sağlığını geliştirici fiziksel aktivite ve egzersiz yöntemleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir.
PY9-Sporla ilgili yeterli mesleki İngilizce bilgisine sahiptir.
PY10-Ulusal ve uluslar arası spor kuruluşlarını tanır ve onların çalışma özelliklerini bilir.
PY11-Sportif aktivite sırasında ortaya çıkabilecek yaşamı tehdit eden acil durumlar karşısında gerekli müdahale hakkında bilgi sahibidir.
PY12-Spor alanı ile ilgili (uzmanlık spor branşı) tesis, araç-gereç ve eğitim teknolojilerini bilir,kullanır ve geliştirir.
PY13-İnsan organizmasının yapısı, görevleri, gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
PY14-Sportif faaliyet ve müsabaka organize etme bilgi ve becerisine sahiptir.
PY15-Farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile sporcularının mevcut performanslarını gözlemler.
PY16-Sporcuların teknik ve taktik becerilerinin gelişimi için gerekli uygulamaları yapar.
PY17-Sporcu ve öğrencileri ilgi istek ve yeteneklerini doğrultusunda spora yönlendirme,geliştirme bilgi ve becerisine sahiptir.
PY18-Yönetim, sporcu ve aile üçgeninde ilişkileri yürütecek yüksek iletişim becerilerine sahiptir.
PY19-Herhangi bir spor branşında takım oluşturma, yarışmalara hazırlama ve katılımı konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
PY20-İnsan vücüdunun fiziksel yapısı ve hareket sistemi ile ilgili bilgi sahibidir.
PY20-İnsan vücüdunun fiziksel yapısı ve hareket sistemi ile ilgili bilgi sahibidir.
PY21-Bilgisayar kullanma becerisi kazanır.Donanım, yazılım ve İnternet kullanma becerisine sahip olur
PY22-Spor bilimleri alanındaki yenilikleri takip ederek bunların uygulamada kullanılmasını sağlar.
PY23-Beden eğitimi ve sporla ilgili kavramları bilir ve kavramlar arası ilişkileri açıklar

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Anrenötlük Eğitimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin eğitim-öğretim ve antrenman yapısı içinde antrenör olabilirler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.