Devlet Konservatuvarı

Modern Dans Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hasan YENER

Tanıtım

Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler.

Programın Amacı

Modern Dans Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; dans ve dans eğitimi kurumlarında görev alacak, dans temel bilgisi, beceri ve tutumlarıyla donatılmış, evrensel dans teknik ve teorilerini özümsemiş, dans alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; sahne alanında yürüttüğü çalışmalarla sanata katkıda bulunan yenilik ve gelişmelere açık, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanat eserlerini analiz eder ve youmlar. Sanat dallarının ortaya çıkış süreçlerini tanımlar. Sanat, felsefe ve mitoloji arasındaki ilişkiyi açıklar. Dans becerisi ortaya koyar. Modern dansın güncel sorunlarını tartışır.
Klasik bale teknikleri sistemli bir şekilde öğretilerek, bale sanatının modern dans sanatına olan etkileri üzerine deneysel bir eğitim ortamı yaratılır.
Modern ve Çağdaş Dans Teknikleri hakkında bilgi sahibi olarak bu teknikleri bedenlerine geçirmeyi öğrenirler.
Geleneksel anlamda Anadolu halk dansları, modern dans eğitimi süreçlerine katılır.
Öğrencinin edindiği bilgiyle birikimi bireysel olarak ve grup içerisinde doğaçlama ya da bir kompozisyon içerisinde kullanması sağlanır.
Modern dans eğitimi, öğrencinin çeşitli eserlerde yer alarak belirli bir repertuvarı kendi beden disiplinine geçirmesi sağlanır.
Modern dans bir bütün olarak bir laboratuar ortamına taşınır. Böylece öğrencinin deneysel bir ortamda çalışması sağlanır.
Piyano, seçmeli enstrümanlar, müzik tarihi ve solfej bilgisi ile öğrencinin müzik sanatlarına yönelik donanımı pekiştirilir.
Bedenin anatomik yapısı ile fizyolojik donanımı hakkında geniş bilgi kazandırılır.
Öğrenciye, bir eser sahneye koymak için gereken teknik donanım kazandırılır. Bu amaçla temel bir oyunculuk eğitimi, reji bilgisi, dekor, kostüm, makyaj, maske, ışık ve ses yaratıları konusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptırılır.
Ulusal ve uluslararası boyutta yaratıcı drama etkinlikleri ile öğrencinin tanışıklığı sağlanır. Böylece öğrenciye oyun, empati, uyum ve grup dinamiği süreçleri hakkında deneyim kazanma fırsatı verilir.
Sanat, felsefe ve mitoloji arasındaki bağlar mağara döneminden günümüz postmodern öğretilerine dek kronolojik bir düzenle öğretilir. Bu düzen dramatik sanatların doğuşu ile estetik ve eleştirel bir okuma becerisi kazandırılarak ilişkilendirilir.
Toplumsal bir olgu olan sanatın, toplumun oluşturan sosyal birey ile bağı kurulur.
Ritmik-Eşlik ile dansta ritim ve müzik olgusu pekiştirilir

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Modern Dans alanında"lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar modern dans sanatçısı olarak toplum hayatına katkılarının yanı sıra, koreograf olarak da dansta digital olanaklardan yararlanacak bilgi birikimine sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.