Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Açıköğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü, öğrencilerin web tabanlı platformlarda gelişen yeni iş modellerini keşfetmelerine ve uygulamalarına ait yeni trendleri anlamalarına olanak sağlamaktadır.Girişimcilik fırsatı vermektedir. Bölüm yönetim, işletme, finans, ekonomi, ticaret, strateji , proje yönetimi ve girişimcilik ile E-İş, E-Pazarlama, Dijital Pazarlama, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (E-CRM), Yazılım, programlama, veri tabanı yönetimi, web programlama, web tasarımı gibi bilişim teknolojileri konularını harmanlayan geniş tabanlı bir programa sahiptir. Bunun yanında öğrencileri gerçek zamanlı projeler ve sektörel uygulamalar ile elektronik ticaret alanındaki yeni kariyer fırsatlarına hazırlamaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, gerek ticari gerekse finansal hizmet piyasalarında e-ticaretin yaygın olarak kullanımından ortaya çıkan uzmanlaşmış iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek profesyoneller yetiştirmek ve bu doğrultuda yönetim, ticaret, teknoloji, bilgisayar ve yazılım konularındaki en son teorik ve pratik bilgilerin sektörel uygulamalar haline dönüştürülmesine olanak sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

a.      1. İşletmecilikfaaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahiptir.b.      2. Elektronik ticaretfaaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahiptir.c.       3. İşletmefonksiyonlarını açıklar.d.      4. İletişimaraçlarını etkin bir şekilde kullanır.e.       5. Web sitesidizaynına ilişkin yetenekler edinir.f.        6. Sosyal medyadasatış stratejileri geliştirir.g.      7. Türkçe ve yabancıdil bilgisini iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.h.      8. Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.  9. Sanayi ve hizmetsektöründeki ürün maliyetlerinin hesaplar.j.        10. İşletmeler içinfinansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.k.      11. Siber güvenlikaraçlarını etkin bir şekilde kullanır.l.        12. İşletmelerdekantitatif karar verme yetenekleri kazanır.m.    13. İşletmelerdeyenilikçi stratejiler geliştirir.
İşletmecilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
İşletme fonksiyonlarını açıklar.
İletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır.
Web sitesi dizaynına ilişkin yetenekler edinir.
Sosyal medyada satış stratejileri geliştirir.
Türkçe ve yabancı dil bilgisini iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.
Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ürün maliyetlerinin hesaplar.
İşletmeler için finansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.
Siber güvenlik araçlarını etkin bir şekilde kullanır.
İşletmelerde kantitatif karar verme yetenekleri kazanır.
İşletmelerde yenilikçi stratejiler geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacaklar, temel olarak elektronik ticaret ile ilişkili tüm sektör ve faaliyetlerde istihdam olanağına sahip olacaktır. Elektronik ticaret, günümüz ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahiptir ve bu payın ağırlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Sadece elektronik ticaret şirketleri aracılığıyla değil, artık küçük ölçekli işletmeler de hem büyük ölçekli işletmelerin çatısı altında hem de sosyal medya araçları sayesinde kendi çabalarıyla müşterilerle buluşmaya çalışmaktadır. Elektronik ticaret sadece internet üzerinden satış anlamına gelmemekte, bu ticarete ilişkin web tasarımı, yazılım, program ve mobil uygulamalar geliştirme, pazar araştırmaları, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri veri-tabanı gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tüm bunlar; elektronik ticaret, dijital dünya, sosyal medya pazarlaması, teknoloji yönetimi, web dizaynı gibi konularda donanımlı kişileri daha önemli hale getirmektedir. Bu sebeple, mezunlar bağımsız olarak internet üzerinde ulusal ve uluslararası ticaret yapabilecek bilgiye sahip olabileceği gibi, şirketlerin yukarıda bahsedilen departmanlarında meslek sahibi olma şansına da sahip olacaktır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.