Alan Dışı Seçmeli (Çevrimiçi)

Alan Dışı Seçmeli Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSL
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL

Tanıtım

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Programın Amacı

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Ders Listesi

Ders Kazanımları

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM
Küresel ve toplumsal eğilimleri izleme, bunlara ilişkin sorunları farklı kültürler bağlamında inceleme, adil ve sürdürülebilir bir toplum için girişimci bir liderlik anlayışı gösterme
Farklılıkları ve çeşitlilikleri dikkate alarak yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda değişim fırsatlarını önceleme, bunlara ilişkin yaratıcı ve eleştirel düşünme süreçlerini işe koşma
Fen, teknoloji, sanat, eğitim ve bilişim alanında güncel gelişmeleri mesleki alanı ile uyumlandırma

Kazanılan Derece

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Kariyer Seçenekleri

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Akademik Gelecek

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Mezuniyet Şartları

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Kazanılan Derece Şartları

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM

Nasıl Kayıt Olabilirim?

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI DERSLER İÇİN SANAL PROGRAM