Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) Programı

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen tezli yüksek lisans programları arasında Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı da bulunmaktadır. Program, Enstitü'nün Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Programda her akademik dönemin başında genellikle 5'i yabancı uyruklu öğrenciler için olmak üzere 10 öğrencilik kontenjan ayrılmaktadır.

Programın Amacı

SosyalBilgiler eğitiminin çok disiplinli ve disiplinlerarası doğasını yansıtanbilimsel çalışmalar ortaya koymak,SosyalBilgiler eğitimi alanında çeşitli araştırmalar yürütmek,SosyalBilgiler eğitimi alanında yürütülen çalışmalar yoluyla Sosyal Bilgileröğretiminde kaliteyi arttırmak,SosyalBilgiler eğitimi alanında güncel tartışmalara yeni ve farklı yorumlar getirmek,SosyalBilgiler eğitimi alanında yürütülen çalışmaların sonuçlarını paydaşlar vekamuoyuyla paylaşmak,ÜniversitelerinEğitim Fakültelerinde yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarındagörevli öğretim elemanlarının lisansüstü eğitimine katkıda bulunmak,MilliEğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarındaki Sosyal Bilgiler öğretmenlerinealanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak fırsatlar sunmaktır.Normal021falsefalsefalseTRX-NONEHI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:HI;}>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanın kapsamına giren bilgi ve becerilere hakim olma, genel kültüre sahip olma, öğretim yöntem, teknik ve stratejileri konusunda bilgili, öğretimi planlama, sınıf yönetimini gerçekleştirme, öğrencileri gözlemleme, değerlendirme, öğretim ortamının sorunlarını çözebilme, sosyal bilgiler alanının sorunlarını alanyazından yararlanarak ayrıntılı bir biçimde tartışma, alanıyla ilgili blimsel ölçütleri karşılayan bir teze sahip olma.
1. Sosyal bilgiler eğitimi lisans yeterliliklerine dayalı olarak Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve diğer sosyal bilimler (sosyoloji, insan hakları, hukuk, ekonomi vb.) alanlarındaki bilgi birikimini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4. Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5. Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki sorun ya da sorunları bağımsız olarak kurgular, çözüm geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
6. Sosyal bilgiler alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7. Sosyal bilgiler eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
8. Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
10. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11. Sosyal bilgiler eğitimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
13. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
14. Sosyal bilgiler eğitiminde özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Normal021falsefalsefalseTRX-NONEHI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:HI;}>Öğrenciler yüksek lisans programını başarılı olarak tamamladığı takdirdebilim uzmanı unvanını alır.Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı tamamlayan öğrencilere Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezunlar, sosyal bilgiler alanında tezli yüksek lisans yapma koşulu arayan kamu ve özel sektördeki uygun pozisyonlarda görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Normal021falsefalsefalseTRX-NONEHI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:HI;}>Tezli yüksek lisansprogramı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmaküzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans programı en fazla 3 yıl devam eder ve 3 yılın sonundayönetmelikte belirtilen özel durumlar söz konusu olmadığı sürece öğrencibaşarılı olamamışsa programla ilişiği kesilir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                          1,5049 ve aşağısı          F2                          0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

·        >Programa; SosyalBilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, CoğrafyaÖğretmenliği, Tarih ve Coğrafya lisans programlarından lisans diplomasına sahipolanlar başvurabilir.·        >Adayların lisans mezuniyet notortalamasının 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri birpuan olması gerekmektedir.·        >AdaylarınAkademik Lisans Eğitimi Sınavı (ALES) sözel ağırlıklı puanı en az 60 olmalıdır.·        >Adayın YDS veya YÖKDİL sınavlarınınherhangi birinden en az 50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı DillerYüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından kabuledilen ve Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin 52’nci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası yabancı dilsınavlarının herhangi birinden bu puanı ya da eşdeğeri bir puanı almış olmasıgerekmektedir. Öğrenci kabul sürecinde;adayın ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si veyazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30'u dikkatealınarak anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulukararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Ardındanbaşarılı olan öğrenciler kontenjanın gerektirdiği şekilde programa kabuledilir.Normal021falsefalsefalseTRX-NONEHI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:HI;}>