Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kozmetoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL

Tanıtım

Bu program kapsamında özellikle kozmetik/kozmesötik formülasyonların hazırlanması ve tasarımı yer almaktadır. Kullanılan kozmetik preparatların, eczacılık öğrencilerine Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda öğretilen dozaj şekillerine özdeş olarak hazırlanmaları ve deriye uygulanmaları nedeniyle kozmetoloji, eczacılık fakültesinin eğitim programının içinde işlenmesi gereken bir bilim dalıdır. 

Programın Amacı

Kozmetoloji interdisipliner bir bilim dalıdır. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Lisansüstü programı içinde açılan Kozmetoloji Yüksek Lisans programının ana amacı kozmetik/kozmesötik formülasyonların hazırlanması, geliştirme ve optimizasyon işlemleridir. Hazırlanan formülasyonların deriye uyumlulukları, tüketicinin isteğine uygun özelliklerde hazırlanması ve deriye hedeflendirme yine bu programın hedefleri arasındadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1PY1_Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alır.2PY2-Doğal ve sentetik maddelerden kozmetik/ kozmesötik, üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.3PY3- Doğal ve sentetik maddelerden kozmetik/ kozmesötik ürünlerin üretimi, üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir.4PY4-Kozmetik/kozmesötik formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özelliklerini değerlendirir.5PY5-Kozmetiklerin üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sahibi olur.6PY6-Kozmetoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.7PY7-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak lisansüstü düzeyinde güncel bilgilere sahip olur.8PY8-Kozmetoloji ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir.9PY9- Doğal ve sentetik maddelerden oluşan kozmetik/ kozmesötik ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular.10PY10- Doğal ve sentetik maddelerden oluşan kozmetik/ kozmesötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular.11PY11- Kozmetik/ kozmesötik ürünlerle ilgili diğer sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.12PY12- Kozmetik/ kozmesötik ürünlerin özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.13PY13-Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, kozmetik ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır.14PY14- Kozmetoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir ve çözüm önerileri getirebilir.15PY15- Kozmetoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir.16PY16- Kozmetoloji alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.17PY17- Kozmetoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.18PY18- Kozmetoloji ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.19PY19- Kozmetoloji ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.20PY20-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir.21PY21-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir.22PY22- Kozmetoloji ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.23PY23- Kozmetik/ kozmesötik AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.24PY24-Eczacılık teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme yetkinliği kazanır.25PY25-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliği kazanır.
PY1_Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alır.
PY2-Doğal ve sentetik maddelerden kozmetik/ kozmesötik, üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.
PY3- Doğal ve sentetik maddelerden kozmetik/ kozmesötik ürünlerin üretimi, üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir.
PY4-Kozmetik/kozmesötik formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özelliklerini değerlendirir.
PY5-Kozmetiklerin üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sahibi olur.
PY6-Kozmetoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
PY7-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak lisansüstü düzeyinde güncel bilgilere sahip olur.
PY8-Kozmetoloji ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir.
PY9- Doğal ve sentetik maddelerden oluşan kozmetik/ kozmesötik ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular.
PY10- Doğal ve sentetik maddelerden oluşan kozmetik/ kozmesötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular.
PY11- Kozmetik/ kozmesötik ürünlerle ilgili diğer sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
PY12- Kozmetik/ kozmesötik ürünlerin özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.
PY13-Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, kozmetik ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır.
PY14- Kozmetoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
PY15- Kozmetoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir.
PY16- Kozmetoloji alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
PY17- Kozmetoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
PY18- Kozmetoloji ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
PY19- Kozmetoloji ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
PY20-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir.
PY21-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir.
PY22- Kozmetoloji ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
PY23- Kozmetik/ kozmesötik AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.
PY24-Eczacılık teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme yetkinliği kazanır.
PY25-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliği kazanır.
PY2-Doğal ve sentetik maddelerden kozmetik/ kozmesötik, üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar;1. Kozmetik sanayinde a. AR-GE, b. Üretim, c. Kalite kontrol, d. Kalite güvencesi, e. Satış pazarlama, f. Yönetmelikler doğrultusunda kozmetik üretim izin dosyalarının Hazırlanması,   g. Kozmetik ilaç danışmanlık ve Ruhsatlandırma kuruluşları-CRO 2.Üniversitelerde akademik personel, Sağlık Bakanlığı, kontrol laboratuvarları ile ilgili istihdam alanlarında çalışır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.