Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Radyofarmasi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL

Tanıtım

Radyofarmasötiklerin hazırlanması, geliştirilmesi, radyoaktif materyaller, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyonun farmasötik kullanımı, radyasyonun zararları, radyasyonun çevreye etkileri, radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmek. Radyofarmasötiklerin hazırlanması için, radyoaktif materyallerle çalışma, bu konuda gerekli madde malzeme ve ekipmanı tanıma ve kullanabilme, radyasyondan korunma konusunda deneyim ve pratik beceri kazanmak.

Programın Amacı

Radyofarmasi yüksek lisans programı, radyoaktif maddelerle ilaç hazırlama, kontrolleri, geliştirilmesi, saklanması konusunda bilgili, bu işlemler sırasında kullanılan ve gereken malzeme ve ekipman konusunda bilgi sahibi, deneyimli uzman ve bilimsel nitelikte eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1 PY1. Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alır. 1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 2 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 2 PY2. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir. 3 PY3. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir. 3 Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 3 Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 3 Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 4 Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 4 PY4. İlaç formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirir. 5 PY5. İlaçların analitik/biyoanalitik ve ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlar. 5 Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 5 Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 5 Etik kurallara uyma 5 İletişim becerilerini etkili kullanma 6 PY6. Radyofarmasi alanının gerektirdiği düzeyde radyoaktivite, nükleer fizik, kimya ve bunlarla ilişkili teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 7 PY7. Radyofarmasi ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir. 8 PY8. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular. 9 PY9. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, radyoaktivite, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular. 10 PY10. İlaç etkileşmeleri, ilaç ve ilaç dışı ürünlerle ilgili diğer sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. 11 PY11. Radyoaktif ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer. 12 PY12. Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, radyoaktif ürünlerin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır. 13 PY13. Radyofarmasi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir ve çözüm önerileri getirebilir. 14 PY14. Radyofarmasi alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir. 15 PY15. Radyofarmasi alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür. 16 PY16. Radyofarmasi ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir. 17 PY17. Radyofarmasi ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür. 18 PY18. Radyofarmasi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir. 19 PY19. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir. 20 PY20. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir. 21 PY21. Radyofarmasi ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır. 22 PY22. Radyofarmasötiklerde AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular. 23 PY23. Radyofarmasi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir. 24 PY24. Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir
PY1. Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alır.
PY2. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.
PY3. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir.
PY4. İlaç formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirir.
PY5. İlaçların analitik/biyoanalitik ve ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlar.
PY6. Radyofarmasi alanının gerektirdiği düzeyde radyoaktivite, nükleer fizik, kimya ve bunlarla ilişkili teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
PY7. Radyofarmasi ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir.
PY8. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular.
PY9. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, radyoaktivite, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular.
PY10. İlaç etkileşmeleri, ilaç ve ilaç dışı ürünlerle ilgili diğer sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
PY11. Radyoaktif ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.
PY12. Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, radyoaktif ürünlerin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır.
PY13. Radyofarmasi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
PY14. Radyofarmasi alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir.
PY15. Radyofarmasi alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
PY16. Radyofarmasi ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
PY17. Radyofarmasi ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
PY18. Radyofarmasi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
PY19. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir.
PY20. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir.
PY21. Radyofarmasi ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
PY22. Radyofarmasötiklerde AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.
PY23. Radyofarmasi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PY24. Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İlaç sanayii (üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, AR-GE, ruhsatlandırma bölümleri), hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının teşhis ve analiz bölümleri, radyoaktif maddelerle çalışan devlete ait ve özel kurumlar, çevre ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarınabaşvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezunolanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.