Sosyal Bilimler Enstitüsü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE

Tanıtım

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ'dan (yaklaşık olarak MÖ 10.000 dolayları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (MÖ 5.000-3.000), Tunç Çağları (MÖ 3.000-1.200) ve Demir Devri (MÖ 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya'ya ve çevresine (Mezopotamya, İran, Irak, Suriye, Filistin, Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkasya, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden biri olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş, programın kapsadığı tarihsel süreç içerisinde bulunmaktadır. Program kapsamında söz konusu tarih aralığında başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya bölgesine yayılan kültürler ve uygarlıklar karşılaştırmalı bir sistematik içinde incelenmekte ve kazılar sonucu açığa çıkarılmış maddi kalıntılar ışığında, yazılı kaynaklarla da desteklenerek tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

Programın Amacı

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Programınamacı eski uygarlıkların kültürel, siyasal ve sosyal gelişimi hakkında bilgisahibi olan, yaratıcı ve analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgiteknolojilerini etkin olarak kullanabilen, bilimsel ve etik kurallarçerçevesinde çalışacak akademisyen, müze araştırıcısı ve uzman olarak görevyapacak arkeologları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında uzmanlık derecesinde sahip oldukları bilgi düzeyiyle, alanına özgü yöntem ve teknikleri kullanarak, özgün bilimsel çalışmalar yapabilme niteliklerine sahip olarak mezun olurlar.
1. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşim olanaklarını irdeler ve ortak çalışmalar yürütür.
3. Alanındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4. Alanına özgü araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır; kuramsal ve uygulamalı bilgileri harmanlayarak senteze ulaşır.
5. Arkeolojik ve filolojik veriler ışığında kültürlerin sosyo-kültürel, ticari ve ekonomik yapılarını detaylı bir şekilde yorumlar.
6. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi kapsamında, bu bilim dalının incelediği dönem ve coğrafyada yaşamış uygarlıklar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
7. Alanında edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, yorumlar ve yani bilgiler ve bakış açıları oluşturur.
9. Alanında karşılaştığı sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
10. Edindiği uzmanlık düzeyi bilgilerini toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi için kullanır.
11. Müzelerde orijinal eserler üzerinde teorik bilgilerini geliştirir.
12. Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu ile çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini tartışır ve yorumlar.
13. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında alan sorumlusu olarak çalışır.
14. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
15. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
16. Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümüne yönelik yeni yaklaşımlar geliştirir ve uygular.
17. Alanıyla ilgili edindiği uzmanlık bilgilerini toplum yararına yürütülen çalışmalarda bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alarak kullanır.
18. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyi bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yorumlar.
19. Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların çalışmalarını ve öğrenme süreçlerini yönlendirir, denetler.
20. Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri takip eder; nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
21. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür mirası bilincinin artmasına katkı sağlar.
22. Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
23. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanının gerektirdiği bilgisayar programları ve teknik uygulamaları ileri düzeyde kullanır.
24. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
25. Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına ve bilimsel etik ilkelerine uygun davranır.
26. Kültür varlıklarının korunmasında ve tanıtılmasında toplum bilincinin yükseltilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
27. Katılacağı araştırmalar ve alacağı görevler sayesinde Türkiye Arkeolojisi’nin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Bu programdanmezun olan adaylar ilgili alanda akademik kariyer yapma olanağı yanında T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde, devlete bağlı ve özelmüzelerde, bunun yanı sıra belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarındaçalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.