Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Cahit ÜÇOK

Tanıtım

1963 yılında Diş Hekimliği Yüksek Okulu altında 1 profesör, 1 uzman ve 3 araştırma görevlisi kadrosu ve 2 ünitle Ağız ve Çene Şirürjisi adı ile hizmete başladı. 1966 yılında Minör Ameliyathane açıldı. 1967 yılında Tıp Fakültesi bünyesinde 10 yataklı Çene Cerrahisi servisi açıldı. Böylece diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturulmuş oldu. 1977 - Beşevler’deki binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci katının bir bölümünde hizmet vermeye başladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Yataklı Servis Yönetmeliğinin (1981) yayımlanmasının ardından aynı binada yataklı servis bölümü açıldı. 1990 yılında Tadilat çalışmaları ile ikinci katın tamamı Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim dalına ait oldu. 2011 yılında Anabilim Dalının adı YÖK kararı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı olarak değiştirildi. Halen 15 öğretim üyesi ile eğitime devam etmektedir.

Programın Amacı

 Ağız ,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı olarak doktora eğitiminde; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip, oral ve maksillofasiyal alanda araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.Oral ve Maksillofasiyal alanda temel ve klinik bilgilere sahip, etik kurallara bağlı olarak alanında her türlü tanıyı koyabilen ve tedavi yapabilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleğinin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan, her türlü yeni bilgiyle kendisini geliştiren ve bilgilerini paylaşan , yeniliklere ve gelişmelere açık ağız diş çene cerrahisinde bilim doktorları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 Diş çekimi, apse tedavisi, gömülü diş operasyonu, apikal rezeksiyon, biyopsi alma, vestibüloplasti, sinüs lift, alveol düzeltmesi, epulis çıkartılması, sinir repozisyonu gibi preprotetik cerrahi işlemler, kist operasyonu, dental implant uygulamaları, oral ve maxillofasiyal bölgeyi ilgilendiren sert ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi, sinüs plastiği, sert ve yumuşak doku greftleme ve rekonstrüksiyon işlemleri, çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, dudak- damak yarığı cerrahisi, alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi, ortognatik cerrahi, temoromandibuler eklem rahatsızlıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri konularında konularında güncel ve ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
1. Lisans yeterliklerine ek olarak diş çekimi, apse tedavisi, gömülü diş operasyonu, apikal rezeksiyon, biyopsi alma, vestibüloplasti, sinüs lift, alveol düzeltmesi, epulis çıkartılması, sinir repozisyonu gibi preprotetik cerrahi işlemler, kist operasyonu, dental implant uygulamaları, oral ve maxillofasiyal bölgeyi ilgilendiren sert ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi, sinüs plastiği, sert ve yumuşak doku greftleme ve rekonstrüksiyon işlemleri, çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, dudak- damak yarığı cerrahisi, alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi, ortognatik cerrahi, temoromandibuler eklem rahatsızlıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri konularında bilgi sahibidir.
2. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında gerekli araç ve ekipman ile material bilgisine sahiptir.
3. Bahsedilen minör ve major oral ve maksillofasiyal cerrahi işlem ve tedavileri gerçekleştirebilir.
4. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanılabilir.
5. Bilim alanında yeni bir tedavi ve tanı yöntemi geliştirebilir,özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
6. Sağlık Bakanlığı /Kamu veya özel kuruluşlardaki Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğini bağımsız yönetebilir.
7. Ulusal ve uluslar arası alanlarda,alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
8. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
9. Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri işler ve yorumlar.
10. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
11. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
12. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
13. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında hastanın sahip olduğu patolojik ve fizyolojik oluşumlara uygun tedavi yönteminin uygulanması kararını verir.
14. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
15. Ulusal,uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.Meslek grubunu temsil edebilir.
16. İnsan ve hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır
17. Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
18. Genel etik kurallara uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
bilgi
bilgi
beceri
beceri
yetkinlik
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
bilgi

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, diş hekimliği sektöründeki hastaneler, Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, özel klinik ve muayenehanelerde, öğretim üyesi açığı bulunan üniversitelerde uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.