Sosyal Bilimler Enstitüsü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE

Tanıtım

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı veilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ'dan (yaklaşıkolarak MÖ 10.000 dolayları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (MÖ5.000-3.000), Tunç Çağları (MÖ 3.000-1.200) ve Demir Devri (MÖ 1.000-500)sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya'ya veçevresine (Mezopotamya, İran, Irak, Suriye, Filistin, Kıta Yunanistan ve EgeAdaları, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkasya, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıklarıincelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden biri olan yerleşikyaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş, programınkapsadığı tarihsel süreç içerisinde bulunmaktadır. Program kapsamında sözkonusu tarih aralığında başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya bölgesine yayılankültürler ve uygarlıklar karşılaştırmalı bir sistematik içinde incelenmekte vekazılar sonucu açığa çıkarılmış maddi kalıntılar ışığında, yazılı kaynaklarlada desteklenerek tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

Programın Amacı

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Programınamacı eski uygarlıkların kültürel, siyasal ve sosyal gelişimi hakkında kapsamlıderecede bilgi sahibi olan, yaratıcı ve analitik düşünce yeteneğine sahip,bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilen, bilimsel ve etik kurallarçerçevesinde çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Doktora adaylarının belirlibir alanda danışmanları gözetiminde hazırlayacakları tez çalışmalarıdoğrultusunda bağımsız projeler yürütmesi ve özgün sonuçlar ortaya koymakapasitesine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu sayede gerek alandakinitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi gerekse üniversitelerde görev yapacakakademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Doktora eğitiminitamamlayan öğrenciler, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında sahipolacakları kapsamlı bilgi düzeyi doğrultusunda, alanına özgü yöntem ve tekniklerikullanarak, özgün bilimsel çalışmalar yapabilme niteliklerine sahip olarakmezun olurlar. Mezunlar, özgün ve yenilikçi çalışmaları bağımsız bir şekildeyürütebilme ve koordine etme becerisi yanında, üniversite düzeyinde ders vermekapasitesine de sahip olurlar.
1. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir; bunlarla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
2. Alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşim olanaklarını irdeler, ortak çalışmalar yürütür; yeni ve karmaşık fikirler, tartışmaları ve gelişmeleri çözümler ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşır.
3. Alanındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4. Alanına özgü araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır; kuramsal ve uygulamalı bilgileri harmanlayarak senteze ulaşır.
5. Arkeolojik ve filolojik veriler ışığında kültürlerin sosyo-kültürel, ticari ve ekonomik yapılarını detaylı bir şekilde yorumlar.
6. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi kapsamında, bu bilim dalının incelediği dönem ve coğrafyada yaşamış uygarlıklar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
7. Alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
8. Alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem ya da uygulama geliştirir.
9. Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
10. Alanındaki yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirilmesini yapar.
11. Alanıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır, bunların geliştirilmesine yönelik öngörüler ve çalışmalar yapar.
12. Müzelerde orijinal eserler üzerinde teorik bilgilerini geliştirir.
13. Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu ile çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini tartışır ve yorumlar.
14. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında alan sorumlusu olarak çalışır.
15. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
16. Özgün bir araştırmayı, çalışmayı ya da projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek alanıyla ilgili bilimsel birikime katkıda bulunur.
17. Alanıyla ilgili özgün çalışmalar yürüterek ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirerek bilgi düzeyinin genişlemesini sağlar.
18. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapar.
19. Ulusal / Uluslararası projelerde sorumlu olarak yer alır ya da yeni projeler geliştir ve uygulanmasını sağlar.
20. Alanıyla ilgili edindiği uzmanlık bilgilerini toplum yararına yürütülen çalışmalarda bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alarak kullanır.
21. Alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak yeni düşünce, model, yöntem ve uygulamalar geliştirir ya da geliştirilmesine katkıda bulunur.
22. Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların çalışmalarını ve öğrenme süreçlerini yönlendirir, denetler.
23. Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri takip eder; nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
24. Alanındaki yetkinliği kullanarak farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte ortak projelerde görev alır.
25. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür mirası bilincinin artmasına katkı sağlar.
26. Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
27. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanının gerektirdiği bilgisayar programları ve teknik uygulamaları ileri düzeyde kullanır.
28. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
29. Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına ve bilimsel etik ilkelerine uygun davranır.
30. Kültür varlıklarının korunmasında ve tanıtılmasında toplum bilincinin yükseltilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
31. Katılacağı araştırmalar ve alacağı görevler sayesinde Türkiye Arkeolojisi’nin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunur.
32. Alanıyla ilgili çalışmalara yönelik olarak çalışan kurum ve kuruluşların karar alma süreçlerinde bulunur ya da dolaylı katkı sağlar.
33. Kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak akademik ve toplumsal çalışmalar içinde yer alır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Normal0falsefalsefalseEN-USJAX-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}>Buprogramdan mezun olan adaylar ilgili alanda akademik kariyer yapma olanağıyanında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde, devlete bağlıve özel müzelerde, bunun yanı sıra belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarındaçalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına