Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilim ve Toplum Çalışmaları (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilim ve teknolojiyi felsefi, tarihsel, sosyolojik boyutlarıyla multi-disipliner ve bütünsel olarak ele alan ve doğrudan bilim ve teknolojiye ilişkin kurum ve kuruluşlarda görev alan / alacak personele yönelik lisansüstü bir programdır. Program, diğer yüksek lisans programlarında bulunmayan bilim politikalarına yönelik dersler içermesiyle ve bilimi konu edinmek bağlamında kapsayıcı özelliğiyle kendine özgü bir alan niteliğindedir ve bununla birlikte tezsiz yüksek lisans programı olmasına bağlı olarak tezli yüksek lisans programlarından farklı amaçlar taşımaktadır. Bu disiplinler-arası ortam, Batı’da “Science and Technology Studies” adı altında kurumsal ve akademik çatısına kavuşmuştur. Ülkemizin de ihtiyaç duyduğu bu program, “Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” (BTÇ) olarak çevrilmiştir.

Programın Amacı

Program, bilimi üreten tüm koşulların incelenmesinin onu anlamak ve açıklamak için bir gereklilik olduğu ve bu araştırmanın bilim politikalarının olumlu sonuç verebilmesi için bir açıklama modeli sağlayacağı fikri üzerine kuruludur. Bu fikirle birlikte, bilim ve teknoloji felsefesini, tarihini, sosyolojisini, psikolojisini kapsayacak biçimde başta temel bilimler ve sosyal bilimler olmak üzere, pek çok bilim ve teknoloji dalıyla işbirliğine giden ve bilim politikalarının belirlenmesinde rasyonel bir temel sağlamayı amaçlayan disiplinler-arası bir çalışma zemininin oluşturulmasının XXI. yüzyıl koşullarında bir zorunluluk olduğu sonucuna ulaşılır. Programın amacı, bilim ve teknoloji üzerine farklı akademik mecralarda gerçekleştirilen çalışmaları, doğrudan bilim ve teknoloji ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan / çalışacak kişilere aktaracak multi-disipliner bir çatının kurulabilmesidir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Normal021falsefalsefalseTRX-NONEX-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}>Alanlailgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındakiilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir, alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.Bilim ve teknolojide yaşanan tarihseldönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.Bilim veTeknoloji Çalışmalarının gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarınınasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.Alanlailgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarınıdeğerlendirme becerisine sahiptir.Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanına ilişkinkuramlara hakim olabilme ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında raporhaline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisinesahiptir.Alanailişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ileaktarabilme yeteneğine sahiptir.Alanında edindiği bilgileri farklı disiplinalanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgileroluşturur.Alanı ileilgili karşılaşılan sorunları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarakçözüm önerileri geliştirir veya çözümler.Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangibir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumlulukyüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayanarak Bilim ve Toplum Çalışmları alanının temel bilgilerini kavrar ve bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Bilim ve Toplum Çalışmaları gibi disiplinler arası alanın gereği olan etkileşimi kavrar.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayanarak bilim, toplum ve teknoloji alanındaki kaynakları etkili bir şekilde kullanır.
Bilim ve Toplum Çalışmalarının gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
-Bilim ve Toplum Çalışmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindekli bilgileri kullanır.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak çözümler.
-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Alanıyla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir ve yardımcı olur.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek meslektaşlarına ve alan dışındakilere uygun iletişim araçları ile aktarır.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumun kültür duyarlılığını geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Bilim ve Toplum Çalışmaları alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim düzeyini ileri düzeyde kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve bunları kurumsal tartışmaya açar.
Alanında edindiği uzmanlık bilgisini problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmasına bağlı olarak öncelikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, TÜBİTAK, TÜBA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları gibi Türkiye’de bilim ve teknolojiye yön veren resmi kurumlarda halen görev almakta olan ya da gelecekte görev alacak personelin yetiştirilmesine yöneliktir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.>b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.>c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.>d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.>e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.