SANAL MERKEZ LABORATUAR WEB SAYFASI YAYINDA

Değerli Araştırmacımız,Üniversitemiz envanterindeki cihazların bilimsel araştırmalarda daha etkin kullanılabilmesi ve mükerrer cihaz alımının önlenebilmesi için sanal merkezi laboratuar kurulmuş ve https://www.ankara.edu.tr/merkez-laboratuar/ adresinde yayınlanmaya başlanmıştır. Sanal merkez laboratuarın kurulması ile birimlerde bulunan büyük cihazlardan araştırmacılarımızın daha etkin yararlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede büyük cihazların bulunduğu birimlerde bu cihazların birim döner sermayesi kapsamında işletilmesi, öğretim üyelerimize çok daha uygun bir ücret politikası belirlenmesi, bu döner sermaye gelirlerinin öncelikle cihazların bakım onarımında kullanılabilmesi ve bu cihazların bakım-onarım ve gerekli sarf malzemelerinin temini için bu gelirlerin yetmemesi durumunda BAP tarafından sağlanacak alt yapı projeleri ile cihazların sürekli çalışır ve hizmet verebilir durumda tutulması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz envanterinde bulunan ve yaygın olarak kullanılan küçük cihazların listesi de, bulundukları birimler ve sorumlu araştırmacıların isimleri ile birlikte sanal merkez lab web sayfasında verilmiştir. Bu cihazlara araştırmalarınız sırasında gereksinim duymanız durumunda sorumlu araştırmacı ile temasa geçilmelidir.
Üniversitemizin ortak çalışma kültürü ve aidiyet duygusu ile alt yapımızda bulunan cihazlardan tüm öğretim üyelerimizin yararlanmasının sağlanması amacıyla envanterde bulunan cihazların Araştırmacılarımıza kullandırtılması beklenmektedir.Araştırmacılarımızın üniversitemiz BAP birimine proje başvurusunu sunmadan önce projelerden talep edeceğiniz cihazın/cihazların alt yapıda bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi konusunda hassasiyet göstermesi önem arz etmektedir.

Bilginize saygı ile duyurulur.

BAP Koordinatörlüğü

Sanal Merkez Laboratuvar İlgili Dağıtım Yerlerine

Diğer

tümünü görüntüle