Toplumsal Katkı

Bağlantılar

Ankara Tıp'ın Açılışından...

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir. Bu kapsamda, tüm fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, öğrenci toplulukları ve diğer birimleri ile topluma hizmet etmeyi, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi ve toplumun sürekli gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Buna ilişkin olarak gerekli planlamaları yapmakta, mali kaynak ayırmakta ve personelini teşvik etmektedir.

Hastanelerimiz

Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Cebeci ve İbn-i Sina Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Veteriner Fakültesinde bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi ile sağlık alanında katkı sağlanmaktadır.

Hastaneleri Listele

Eğitim Merkezleri

Üniversitenin örgün ve uzaktan öğretim programları dışında sertifikalı sürekli eğitim programlarını düzenleyerek, bu yolla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Merkezleri Listele

Araştırma & Uygulama Çiftlikleri

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Çiftlikleri hem bilimsel araştırmaların sahada yapılmasına olanak sağlıyor hem öğrencilerimize tecrübe sağlayacak uygulamalar gerçekleştiriliyor hem de doğal sağlıklı gıda üretimine katkı sağlıyor.

Çiftlikleri Görüntüle

Kreiken Rasathanesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında faaliyetler gerçekleştiren merkezimiz ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmekte, gözlem çalışmaları yürütmektedir.

Görüntüle

TÖMER

Uluslararası öğrenciler başta olmak üzere Ülkemize gelen uluslararası bireylere Türk dilini, kültürünü öğretmenin ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra Türk öğrencilere de farklı dillerde eğitim veren uluslararası akreditasyona sahip bir merkez olarak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Görüntüle