TÜBİTAK ARBIS Online Başvurular Devam Ediyor

Değerli Araştırmacı,

Temmuz 2013 başında, Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından
yürütülmekte olan;

   1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
   (Dönemli),
   3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Dönemli),
   1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
   (Dönemli),
   1002 - Hızlı Destek Programı (Sürekli açık) ve
   3001 - Başlangıç Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı'na (Sürekli açık)
   ilişkin başvuru formlarında bazı değişiklikler yapılmış ve güncel
   formlar ilgili programların web sayfalarına konulmuştur.

1001 ve 3501 programları ile yeni uygulamaya sokulan 1005-Ulusal Yeni
Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ve 3001-Başlangıç Ar-Ge
Projelerini Destekleme Programı'na ilişkin elektronik başvuru sistemleri
26/07/2013 tarihinde kullanıma açılmıştır. Elektronik başvuru
için son tarih 06/09/2013, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken
belgelerin Kurumumuza ulaştırılması için son tarih ise 13/09/2013'tür. 1011
programının elektronik başvuru sistemi bulunmadığından başvurunun sadece
basılı  kopya olarak yapılması gerekmekte ve belgelerin 13/09/2013 tarihi mesai
bitimine kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Elektronik Başvuru Sistemi için adresimiz http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr'dir.

Söz konusu programlara yapılacak başvurularda mutlaka yeni başvuru
formlarının kullanılması, güncel Başvuru Formu ve eklerinin ("EK-1
Kaynaklar" ve "EK-2 Bütçe ve Gerekçesi") doldurularak elektronik başvuru sistemine
yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu;
Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı
geçmemelidir.

Bilgilerinize sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

 

Diğer

tümünü görüntüle