ETKİNLİKLER

14
Mart

Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi – 2018

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından üçüncüsü düzenlenen “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2018” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile 13 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yaşlanma, Dünya gündeminin en önemli konuları arasındadır. Çevre sorunları, iklim değişikliği, göçler, toplumsal normlar ve değerlerdeki değişim gibi nedenler yaşlanmanın farklı boyutları ile incelenmesini gerektirmektedir. Son yıllarda sağlık teknolojilerinin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlere erişimin sağlanması ile doğumda beklenen ortalama yaşam süresi artmış olsa da, yaşlı nüfusun artması ile birlikte sağlık ve bakım harcamalarındaki artış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemini oluşturmaktadır. Türkiye’de de doğum artış hızının düşmesi, diğer yandan doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması ile yaşlı nüfus oranı hızlı bir şekilde artmaktadır

Aktif ve sağlıklı olmak, her yaşam döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de en değerli konudur. Yaş ile birlikte sağlığı bozulan bireylerin yaşamı tüm boyutları ile etkilenmekte, üretkenlikleri azalmakta, topluma katılımları ve arkadaş/akraba/ aile ilişkileri kısıtlanmakta, bakıma muhtaçlık artmakta ve bağımsız olarak yaşamın sürdürülebilirliği zorlaşmaktadır. Aktif yaşlanma için yaşam dönemi yaklaşımı önemlidir. Yaşlanmadan önce yaşlılık dönemine yatırım yapmak, aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyerek, yeterli ve dengeli beslenme, başkalarının yaşamına katkıda bulunma, stresle başa çıkma gibi konuları yönetebilme önemlidir. Bunun yanı sıra makro düzeyde bireylerin aktif olmalarına ve sağlığına yatırım yapmak, beşeri sermayeye yatırımın en önemli göstergesidir. Bireyin aktif ve sağlıklı olması kendisi için, ailesi için ve toplum için en önemli kaynaklardan biridir. Aktif ve sağlıklı yaşlanma için ilgili politikalara ve hizmetlere yapılacak yatırım güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplumun oluşmasına katkı sağlayarak geleceği şekillendirecektir. Bu noktada Türkiye’de ilk kez 3-4 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen, 2 Mart 2017 tarihinde ikincisi düzenlenen ve 13 Mart 2018 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek olan “TÜRKİYE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA ZİRVESİ”nin ana teması “GELECEĞE YATIRIM: GÜÇLÜ BİREY – GÜÇLÜ AİLE – GÜÇLÜ TOPLUM” olarak belirlenmiştir. “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2018” programının en önemli amacı daha aktif ve sağlıklı bir toplum için yukarıda ifade edilen konularda duyarlılık sağlamaktır. Bunun yanında sağlık ve sosyal politikalar alanlarında yapılması gerekenleri vurgulamak, uzmanlar ile konuya ilişkin multidisipliner bir fikir paylaşımı ve farkındalık ortamı oluşturmaktır. Zirve’de belirtilen konularda özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulamaya dönük bilgilerin, farklı konu ve konuşmacılar ile paylaşılması, buna ilişkin yeni başlıklar açılması ve bu konularda ülkemizin fırsat ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Programa sizleri davet etmekten onur duyar ve katılımınızı saygıyla dileriz

Açılış: 13 Mart 2018, Salı – Saat: 09:30
Yer: 100. Yıl Konferans Salonu
Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Etkinlik Programını Görüntüleyin